Contracttypes

Contracttypes beheren

 


🖥 Naar Shiftbase


Iedere medewerker in Shiftbase beschikt over een contract dat gekoppeld is aan een contracttype. Een contracttype is een set van regels die gekoppeld is aan een contract.

Contracttype overzicht


Contracttype toevoegen

Als je een nieuw contracttype wilt toevoegen klik je rechts bovenin op de groene knop + Contracttypes.

Contracttype wijzigen

Het wijzigen van een contracttype doe je door achter een contracttype op het Potloodje te klikken.Naam:
De naam van het contracttype.

Salaris: Dit wordt gebruikt voor de verloning, en geeft aan of de medewerker wordt uitbetaald op basis van gewerkte uren of contracturen.

Toeslagkaart: De toeslagkaart die van toepassing is op het contracttype. De standaard toeslagkaart is in de basis 100%, tenzij anders ingesteld. De ingestelde toeslagkaart is van toepassing op de urenregistratie.

Plus-min berekening: Door plus-min berekening aan te zetten, worden de plus- en minuren berekend voor all medewerkers met het betreffende contracttype.

Verlofopbouw: Hier kan aangegeven worden hoe de verlofsaldo's opgebouwd moeten worden.

  • Contract: Op basis van de contracturen

  • Gewerkt: Op basis van de gewerkte uren

  • Geen: Geen automatisch opbouw

Verlof berekening: Hier kan aangegeven worden hoe de verlofsaldo's opgenomen moeten worden. Bij het aanvragen van verlof vult Shiftbase automatisch de uren van je medewerkers in, op basis van hun contracturen, geplande uren, of geen automatische invulling.

Afwezigheidsbeleid: Selecteer hier het afwezigheidsbeleid wat gekoppeld dient te worden. Medewerkers ontvangen de bijbehorende afwezigheden en saldi.

Overwerkbeleid: Je kan een overwerkbeleid instellen wanneer overuren verwerkt dienen te worden over het aantal gewerkte uren van een medewerker op basis van een dag of week.

💡 Tip: Vakantie-uren kunnen handmatig beheerd worden door de verlofopbouw op Geen te zetten en vervolgens een correctie op de verlofuren te doen.

🚀 Extra Tip: Je kan de vakantie-uren berekening ook op medewerkersniveau uitschakelen door de verlofopbouw in het contract van een medewerker op 0 te zetten.

Wachturen van: Hierin kan je aangeven waarop de wachturen in mindering worden gebracht.

  • Salaris

  • Vakantie-uren

Heb je het antwoord gevonden?