Overwerkbeleid

Toeslagen toepassen gebaseerd op overuren.

Premium Plan

In Shiftbase is het mogelijk om overuren te verwerken met een apart aangegeven percentage. Het voordeel hiervan t.o.v. de toeslagkaarten is dat deze percentages niet aan specifieke tijdsvakken gebonden zijn, maar aan het aantal gewerkte uren van een medewerker op basis van een dag of week.

Zo is het mogelijk om in te stellen dat na bijvoorbeeld 8 uur per dag of 40 uur per week, de opvolgende uren uitbetaald worden met bijvoorbeeld 120%, of dat de uren meegerekend moeten worden bij de plus-min uren , ongeacht de tijd dat de dienst plaats heeft gevonden. Als er ook gebruik wordt gemaakt van eventuele overige toeslagkaarten, zal altijd het hoogste percentage gelden.

Overwerkbeleid

Om dit in te stellen, ga je naar Instellingen > Medewerkers > Overwerkbeleid. Klik hierna op + Overwerkbeleid toevoegen.

Het volgende venster zal naar voren komen.

Naam: De naam van het overwerkbeleid.

Volgorde: De volgorde waarbij het overwerkbeleid getoond wordt.

Gebaseerd op: Dag of week. Overwerkbeleid berekening o.b.v. dag of week.

Bestemming: Hier kun je aangeven of de overwerkuren meegenomen moeten worden met de eerstvolgende uitbetaling, of dat de uren meegerekend worden bij de plus-min uren.

Regels voor overwerk: Hier kun je de regels voor de overwerkuren en percentages instellen. In het voorbeeld zie je dat er 120% toeslag wordt toegepast voor alle uren die boven de 8 uur per dag zijn gewerkt, en een toeslag van 150% voor alle uren die boven de 12 uur per dag zijn gewerkt.

Je kunt er dan voor kiezen om dit beleid alleen op te slaan, of je kunt het gelijk linken aan een Contracttype.

Contracttypes

Het nieuwe overwerkbeleid kan nu worden gekoppeld aan een contract type. Ga hiervoor naar Instellingen> Medewerkers> Contracttypes, klik op het potlood symbool bij het bijbehorende contract type. Het volgende venster zal verschijnen.

De laatste optie in dit venster is Overwerkbeleid. Hier kun je het aangemaakte overwerkbeleid selecteren. Vergeet niet op Opslaan te klikken.

Als een overwerkbeleid aan een bestaand Contracttype wordt toegevoegd, zul je de volgende melding krijgen: 

Deze melding geeft aan dat voor het gekozen contracttype het overwerkbeleid voor iedereen met terugwerkende kracht de gewerkte uren of plus-min uren gaat herberekenen aan de hand van het gekozen type overwerkbeleid.

 

Als alle stappen zijn voltooid, zal het overwerkbeleid automatisch worden toegepast voor de medewerkers met het correcte contract type.