Rapportage: Periode-overzicht

Inzicht in alle data van een periode


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in alle data binnen Shiftbase van een bepaalde periode. Denk hierbij aan gewerkte uren, geroosterde diensten en omzet ten opzichte van gemaakte personeelskosten.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Groeperen op periode: Op welke wijze je de informatie gegroepeerd wilt hebben.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

⚠️ Let op: Komt de naam van de medewerker meerdere keren voor, dan heeft de medewerker ook uren geregistreerd onder andere afdeling(en).

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Vestiging: De standaard vestiging van de medewerker.

 • Afdeling: De standaard afdeling van de medewerker.

 • Contracttype: Het contracttype van de medewerker binnen Shiftbase.

 • Dagen: Het aantal contractdagen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Contracturen: Het aantal contracturen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Gewerkte dagen: Het aantal goedgekeurde gewerkte dagen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Gewerkte uren: Het aantal goedgekeurde gewerkte uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Toeslaguren (betaald): Het aantal uur dat de medewerker extra betaald heeft gekregen door middel van een toeslag.

👀 Voorbeeld: Medewerker heeft op zaterdag 2 uur gewerkt met een toeslagkaart 200%, dan bedragen de toeslaguren (betaald) 2 uur.

 • Toeslaguren (tijd): Het aantal plus-uren dat de medewerker extra heeft verkregen door middel van een toeslag.

👀 Voorbeeld: Op een zondag wordt er 6 uur gewerkt met een toeslagkaart tijd voor tijd van 150%, dan bedragen de toeslaguren (tijd) 3 uur.

 • Maaltijden: De incidenteel opgevoerde maaltijden.

 • Kilometers: De incidenteel gereden kilometers.

 • Wachturen: Het aantal wachturen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Plus/min-correctie: Totaal van de opgevoerde plus/min-correcties in de periode.

 • Uit te betalen plus/min-uren: Het aantal uit te betalen plus/min-uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Plus/min-periode: Het aantal plus/min-uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode, inclusief uitgevoerde correcties. De getoonde waarde, is het verschil in saldo tussen de start- en einddatum van de geselecteerde periode.

 • Plus/min-uren aan het begin van periode: De stand van de plus/min-uren aan het begin van de geselecteerde periode.

 • Plus/min-uren aan het einde van periode: De stand van de plus/min-uren aan het einde van de geselecteerde periode.

 • Alle uit te betalen plus/min-uren: Alle plus-uren die door middel van een correctie uitbetaald zijn of moeten worden.

 • Plus/min-totaal vorige week: Het totaalsaldo plus/min-uren van de afgelopen week.

 • Plus/min-totaal: Het huidige totaalsaldo van de plus/min-uren.

 • Vakantie: Het aantal uren dat voor een vakantie is geregistreerd.

 • Ziek: Het aantal geregistreerde ziekte-uren.

 • Nationale feestdag: Het aantal geregistreerde uren onder het type nationale feestdag.

 • Bijzonder verlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type bijzonder verlof.

 • Zwangerschapsverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type zwangerschapsverlof.

 • Kortdurend zorgverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type kortdurend zorgverlof.

 • Langdurend zorgverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type langdurig zorgverlof.

 • Ouderschapsverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type ouderschapsverlof.

 • Onbetaald verlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type onbetaald verlof.

 • Toeslag salaris: Het deel van het salaris dat met een toeslag is verkregen. Dit is reeds verrekend met het salaris.

 • Salaris: Het salaris van de medewerker. Dit is opgebouwd uit de gewerkte uren, afwezigheid, toeslagen en correcties.

 • Loonheffing: Geeft aan of de medewerker gebruik maakt van loonheffing.

 • Vestigingen en afdelingen: De gewerkte uren die binnen de desbetreffende afdeling(en) zijn uitgevoerd.