Verlofsaldo-correctie

Voer correcties uit op vakantie-uren


Er kan een correctie worden gedaan op de verlofsaldo's van medewerkers. Je kan per verlofsaldo correcties aanbrengen door uren af of bij te boeken. Het is ook mogelijk om deze mee te nemen in de verloning van de medewerker.Om een correctie uit te voeren ga je bij de gewenste medewerker naar het tabblad Afwezigheid. Vervolgens klik je rechtsboven in het veld Aanpassingen op de groene knop + Correctie toevoegen.Saldo:
Dit is het verlofsaldo waarop je de correctie wilt uitvoeren.

Datum: De datum waarop de correctie moet plaatsvinden.

⚠️ Let op: Deze datum moet binnen het contract van de medewerker vallen.

Saldo op datum: Hoogte van het verlofsaldo op de geselecteerde datum.

Correctie: Het aantal uur dat toegevoegd of afgeboekt moet worden.

⚠️ Let op: Bij een negatieve correctie moet er een min-teken voor de saldowijziging worden geplaatst.

Actie:

  • Corrigeer: Deze optie voert de gewenste correctie op het verlofsaldo uit.

  • Uitbetalen: Deze optie laat de correctie terugkomen in de verloning.

  • Verplaatsen: Hiermee verplaats je het saldo naar een ander verlofsaldo of de plus- en minuren.

Notitie: Voeg hier een notitie toe als dat gewenst is. Wij raden aan dit te doen voor een beter overzicht van uitgevoerde correcties. 

💡 Tip: Het is ook mogelijk om een correctie in bulk uit te voeren voor meerdere medewerkers. Klik hier voor meer informatie.