Diensten ruilen

Onderling diensten ruilen tussen medewerkers

Basic_Premium Plan

 


🖥 Ga naar Shiftbase


Medewerkers kunnen onderling diensten met elkaar ruilen. Het ruilen van diensten is het aanbieden van een eigen dienst aan collega's binnen een afdeling.

Wanneer een medewerker een ruilverzoek doet, ontvangen collega's hier een bericht van. Zij kunnen er vervolgens voor kiezen om deze dienst te accepteren. Voor het accepteren van een dienst geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Als de dienst is geaccepteerd, ontvangt de leidinggevende hiervan een bericht. Vervolgens kan het ruilverzoek worden goedgekeurd of afgekeurd, hier zijn wel de juiste toegangsrechten voor nodig.

⚠️ Let op: De ruil is pas definitief wanneer de leidinggevende hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Inhoud

Toegangsrechten

Ruilverzoek doen

Uitgaande ruilverzoeken

Binnengekomen ruilverzoeken

Ruilverzoek goedkeuren

Toegangsrechten

🖥 Ga naar Shiftbase


Om ervoor te zorgen dat leidinggevenden ruilverzoeken kunnen keuren, dienen zij hiervoor over de juiste toegangsrechten te beschikken.

Ruilverzoek doen

Een ruilverzoek kan gedaan worden vanuit het rooster. Ga hiervoor naar het tabblad Rooster, plaats je muis vervolgens op de dienst die je wilt afstaan en klik op het Vergrootglas.


Zodra je hierop heb geklikt komt je in een scherm met de dienstinformatie. Rechtsonder kan je klikken op de blauwe knop Dienstruil aanvragen.Vanuit het ruilverzoek kunnen er collega's worden geselecteerd om uit te nodigen voor de dienst. Er is ook een veld om een beschrijving of verzoek toe te voegen bij de aanvraag.Wanneer er een dienst in het rooster ter ruil is aangeboden kan je deze makkelijk herkennen aan de twee pijlen.


Uitgaande ruilverzoeken

Om je eigen uitgaande ruilverzoeken in te zien klik je rechtsboven op je profiel. Vervolgens selecteer je Mijn aanvragen, hier kan je al jouw aanvragen inzien, aanpassen en de status bekijken.

Binnengekomen ruilverzoeken

Om binnengekomen ruilverzoeken van collega's te bekijken klik je rechtsboven op je profiel. Vervolgens selecteer je Mijn aanvragen, hier kan je binnengekomen ruilverzoeken accepteren of afwijzen.

Ruilverzoek goedkeuren

Wanneer medewerkers onderling een dienst hebben geruild, moet je hier als beheerder nog toestemming voor geven. Om dit te doen klik je rechtsboven op je profiel. Vervolgens selecteer je Aanvragen, hier kan je de ruilverzoeken accepteren of afwijzen.

Als een ruilverzoek is goedgekeurd door op Accepteren te klikken, wordt deze dienst in het rooster verplaatst naar de nieuwe eigenaar.

💡 Tip: Wanneer je wilt dat onderlinge ruilverzoeken automatisch worden goedgekeurd zonder tussenkomst van beheerder, kan je dit doen door de medewerkers het toegangsrecht Binnengekomen ruilverzoek goedkeuren te geven.