Toegangsrechten

Toegangsrechten

Free_Basic_Premium Plan


🖥 Naar Shiftbase

Toegangsrechten zijn een belangrijk onderdeel van Shiftbase. Hiermee kan je per functie aangeven onder welke rechtengroep deze valt. Deze rechtengroepen kunnen vervolgens worden toegekend per afdeling bij de Teams & toegangsrechten van een medewerker.

Inhoud

Namen van rechtengroepen wijzigen

Toegangsrechten wijzigen

Rechtengroep toevoegen


Standaard toegangsrechten: Dit zijn de toegangsrechten die van toepassing zijn op medewerkers die worden aangemaakt.

Namen van rechtengroepen wijzigen

De namen van verschillende groepen in de toegangsrechten kunnen gewijzigd worden door op de naam van de rechtengroep te klikken.

Toegangsrechten wijzigen

Het wijzigen van de toegangsrechten kan door vinkjes aan/uit te zetten achter de toegangsrechten onder de verschillende rechtengroepen.
Na het wijzigen klik je onderaan de pagina op de knop Opslaan.

Rechtengroep toevoegen

Standaard zijn er vier rechtengroepen ingesteld. Extra groepen kunnen toegevoegd worden door op de knop + Nieuwe groep te klikken.