Werktijden wijzigen en verwijderen

Het beheren van werktijden in Shiftbase

Basic_Premium Plan


Om gewerkte uren te wijzigen en verwijderen ga je naar het tabblad Urenregistratie. Hier zie je een overzicht van alle gewerkte uren en kan je de wijzigingen uitvoeren en registraties verwijderen.

Inhoud

Werktijden wijzigen

Werktijden verwijderen

Werktijden wijzigen

In het urenregistratie-overzicht selecteer je boven in de Kalender de datum waarvan je de uren wilt bekijken. Vervolgens zie je een overzicht van de gewerkte uren op die dag.

Je kan gemakkelijk de start- en eindtijd wijzigen door deze velden in de registratie aan te passen. Door middel van filters kan je meer velden toevoegen om de registratie snel te wijzigen.


Door op het Potloodje rechts in een registratie te klikken kan je deze ook uitgebreid wijzigen. Er verschijnt dan een formulier waarin je de details kunt aanpassen.  • Datum: De datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Medewerker: De medewerker waarvoor de uren moeten worden geregistreerd.

  • Afdeling: De afdeling waarbinnen de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Team: Het team waarbinnen de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Dienst: Het gewenste diensttype.

  • Starttijd & Eindtijd: De werktijden van de dienst.

  • Pauze: Duur van pauze in minuten.

  • Notitie: Een eventuele beschrijving van de dienst.

  • Toeslagkaart: De eventuele toeslagkaart die van toepassing is op de dienst.

  • Status: De status van de registratie.

💡 Tip: Door linksboven te wisselen naar het dag-  week- of maandoverzicht kan je over een grotere periode wijzigingen aan registraties toebrengen. 

Werktijden verwijderen

Foutieve urenregistraties kunnen niet volledig verwijderd worden, maar kunnen wel worden afgekeurd. Door de registratie af te keuren worden deze uren niet meegenomen in de verloning van de medewerker en de urenregistratie-rapportages.

Doordat werktijden niet volledig kunnen worden verwijderd, behoud je altijd inzicht in juiste én onjuiste registraties. In de filters kan je ervoor kiezen of je afgekeurde registraties terug wilt zien in het overzicht.