Rapportage: Roosterdetail

Inzicht in de gedetailleerde data van roosters


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in alle gedetailleerde data van het rooster binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode. De rapportage geeft weer hoeveel dagen, diensten en uren er voor een medewerker zijn ingepland. Daarnaast zie je ook de diensten die in het rooster staan terug.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Dienst: De dienst(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Datum: De datum van de ingeroosterde dienst.

 • Dag: De dag van de ingeroosterde dienst.

 • Starttijd: Starttijd van de ingeroosterde dienst.

 • Eindtijd: Eindtijd van de ingeroosterde dienst.

 • Pauze: Hoeveel pauze de dienst bevat.

 • Dienst: De naam van de dienst.

 • Vestiging: De vestiging waar de ingeroosterde dienst plaatsvindt.

 • Afdeling: De afdeling waar de ingeroosterde dienst plaatsvindt.

 • Team: Het team waar de ingeroosterde dienst plaatsvindt.

 • Beschrijving: De beschrijving van de dienst.

 • Totaal: Het totaal aantal uren die voor de dienst staan.

 • Salaris: Het salaris van deze medewerker met tot betrekking tot de dienst.

 • Kosten voor bedrijf: Een schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de ingeroosterde dienst.

 • Aangemaakt: De datum waarop de ingeroosterde dienst is aangemaakt.

 • Aangemaakt door: Door wie de ingeroosterde dienst is aangemaakt.

 • Bijgewerkt: De datum waarop de laatste wijziging aan de dienst aangebracht.

 • Gewijzigd door: Wie de laatste wijziging aan de dienst heeft aangebracht.

 • Rooster-id: De automatisch toegekende id van het rooster.

 • Dienst-id: De automatisch toegekende id van de dienst.

 • Team-id: De automatisch toegekende id van het team.

 • Afdeling-id: De automatisch toegekende id van de afdeling.

 • Vestiging-id: De automatisch toegekende id van de vestiging.

 • Toeslagkaart-id: De automatisch toegekende id van de toeslagkaart.

Heb je het antwoord gevonden?