Rapportage: Rooster totalen

Inzicht in de rooster totalen


🖥 Ga naar Shiftbase

Met deze rapportage heb je inzicht in alle data van het rooster binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Dienst: De dienst(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

⚠️ Let op: Komt de naam van de medewerker meerdere keren voor, dan heeft de medewerker ook uren geregistreerd onder andere afdeling(en).

 • Dagen: Het aantal contractdagen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Diensten: Het aantal diensten waarop de medewerker is ingeroosterd.

 • Uren: Het aantal uren waarop de medewerker is ingeroosterd.

 • Loonkosten: De loonkosten voor de medewerker, gebaseerd op de gewerkte uren. Hierbij wordt uitgegaan van het opgegeven uurloon van de medewerker.

 • Kosten voor bedrijf: Een schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de gewerkte uren van de medewerker.

 • Toeslaguren (betaald): Het aantal uur dat de medewerker extra betaald heeft gekregen door middel van een toeslag.

👀 Voorbeeld: Medewerker heeft op zaterdag 2 uur gewerkt met een toeslagkaart 200%, dan bedragen de toeslaguren (betaald) 2 uur.

 • Totaal incl. toeslag: Het totaal aantal geroosterde uren inclusief toeslaguren.

Heb je het antwoord gevonden?