Rapportage: Omzet

Inzicht in de gedraaide omzet

 

🖥 Ga naar Shiftbase

Met deze rapportage heb je inzicht in omzetten uit het dagboek binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode. Daarnaast vind je ook de omzetverwachting en de personeelskosten per afdeling terug.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Afdeling: De afdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Groeperen op locatie: Op welke wijze je de informatie gegroepeerd wilt hebben.

 • Groeperen op periode: Op welke wijze je de informatie gegroepeerd wilt hebben.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Vestiging: De standaard vestiging van de medewerker.

 • Vestiging-id: De automatisch toegekende id van de vestiging.

 • Afdeling: De standaard afdeling van de medewerker.

 • Afdeling-id: De automatisch toegekende id van de afdeling.

 • Vakantie: Het aantal uren dat voor een vakantie is geregistreerd.

 • Ziek: Het aantal geregistreerde ziekte-uren.

 • Nationale feestdag: Het aantal geregistreerde uren onder het type nationale feestdag.

 • Bijzonder verlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type bijzonder verlof.

 • Zwangerschapsverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type zwangerschapsverlof.

 • Kortdurend zorgverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type kortdurend zorgverlof.

 • Langdurend zorgverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type langdurig zorgverlof.

 • Ouderschapsverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type ouderschapsverlof.

 • Onbetaald verlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type onbetaald verlof.

 • Handmatig toegevoegde afwezigheidstypes: De extra aangemaakte afwezigheidstypes door de gebruiker.

 • Budget salaris: Het in het rooster opgegeven budget op basis van salaris voor de geselecteerde periode.

 • Budget tijd: Het in het rooster opgegeven budget op basis van tijd voor de geselecteerde periode.

 • Omzet: De omzet die is opgevoerd in het dagboek.

 • Verwachte omzet: De verwachte omzet uit het rooster.

 • Uitgaven: De uitgaven die zijn opgevoerd in het dagboek.

 • Uitbetalen: Het totaal uit te betalen gewerkte uren inclusief toeslagen.

 • Loonkosten: De totale loonkosten van alle loontypes inclusief afwezigheden.
  De afwezigheid wordt geboekt op de contractafdeling die bij de medewerker is opgenomen in het contract. Medewerkers kunnen op meerdere afdelingen terugkomen, maar de afwezigheidskosten worden enkel op de contractafdeling afgeboekt.

 • Salaris incl. Coc: De loonkosten op bedrijfsniveau inclusief de schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de gewerkte uren van de medewerker.

 • Kosten voor bedrijf: Een schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de gewerkte uren van de medewerker.

 • Gewerkte uren: Het totaalaantal gewerkte uren.

 • Uren afwezig: Het totaalaantal uren afwezigheid.

 • Contract uren: Het aantal contract uren per afdeling voor de geselecteerde periode.

 • Percentage afwezig: Het percentage afwezigheidsuren ten opzichten van contract uren.

 • Omzet per uur: De omzet gedeeld door het aantal gewerkte uren.

 • Salaris: Het salaris gedeeld door het aantal gewerkte uren.

 • Percentage van omzet: Het percentage salaris ten opzichte van de omzet.

 • Percentage van COC: Het percentage cost of company ten opzichte van de omzet.

Heb je het antwoord gevonden?