Rapportage: Medewerkers beschikbaarheid

Inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in de (on)beschikbaarheid van medewerkers in het rooster met eventueel opgenomen notities binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Afdeling: De afdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Status: De huidige status van de urenregistraties.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Dag: De dag van de week.

 • Datum: Alle datums die binnen de geselecteerde periode vallen.

 • Type: Het type beschikbaarheid van de medewerker.

 • Reden: De eventueel aangegeven reden van beschikbaarheid.

 • Starttijd: De starttijd van de beschikbaarheid.

 • Eindtijd: De eindtijd van de beschikbaarheid.

Heb je het antwoord gevonden?