Rapportage: Actieve/Oud medewerkers

Inzicht in de gegevens van actieve en oud medewerkers


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze twee rapportages heb je inzicht in alle actieve en oud medewerkers en hun NAW-gegevens binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Vestiging: De standaard vestiging van de medewerker.

 • Afdeling: De standaard afdeling van de medewerker.

 • Voornaam: De voornaam van de medewerker.

 • Tussenvoegsel: Het eventuele tussenvoegsel van de medewerker.

 • Achternaam: De achternaam van de medewerker.

 • E-mail: Het e-mailadres van de medewerker.

 • Adres: Het postadres van de medewerker.

 • Postcode: De postcode van de medewerker.

 • Stad: De woonplaats van de medewerker.

 • Datum in dienst: De datum waarop de medewerker In dienst is getreden.

 • Startdatum: De startdatum van het rekencontract in Shiftbase.

 • Einddatum: De einddatum van het rekencontract in Shiftbase, deze is leeg bij een contract voor onbepaalde tijd.

 • Geboortedatum: De geboortedatum van de medewerker.

 • Geboorteplaats: De geboorteplaats van de medewerker.

 • Nationaliteit: De nationaliteit van de medewerker.

 • BSN: Het burgerservicenummer van de medewerker.

 • Bankrekening: De IBAN van de medewerker.

 • Telefoon: Het eventuele vaste telefoonnummer van de medewerker.

 • Mobiel: Het mobiele telefoonnummer van de medewerker.

 • Noodnummer: Het nummer dat is te bereiken bij noodgevallen.

 • Functie: De functie-omschrijving van de medewerker.

 • Contract type: Het contracttype van de medewerker.

 • Uurloon: Het uurloon van de medewerker.

 • Contract uren: Het aantal vaste contracturen per week van de medewerker.

 • Laatste login: De datum van de laatste login van de medewerker.

 • Logins: Het aantal logins van de medewerker.

 • Aangemaakt door: Door wie de medewerker is aangemaakt.

 • Gewijzigd door: Door wie de laatste wijziging aan de medewerkersgegevens zijn toegebracht.

 • Notities: De notities die zijn meegegeven aan de medewerker.

 • MFA ingeschakeld: Of de Multi-Factor Authenticatie is ingeschakeld bij de medewerker.

Heb je het antwoord gevonden?