Rapportage: Aanvragen

Inzicht in de afwezigheidsaanvragen


🖥 Ga naar Shiftbase

Met deze rapportage heb je inzicht in alle afwezigheidsaanvragen en -types binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Afwezigheidsoptie: De afwezigheidsoptie waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Status: De huidige status van de aanvraag waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Type: Het type geregistreerde afwezigheid.

 • Startdatum: De startdatum van de afwezigheid.

 • Einddatum: De einddatum van de afwezigheid.

 • Starttijd: De starttijd van de afwezigheid (bij een dagdeel).

 • Eindtijd: De eindtijd van de afwezigheid (bij een dagdeel).

 • Dagdeel: Het aantal dagdelen van de afwezigheid aangevraagd.

 • Dagen: Het aantal dagen dat er afwezigheid is geregistreerd.

 • Wachturen: Het aantal wachturen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Totaal: Het aantal uur afwezigheid minus de wachturen.

 • Toeslag: De toeslag die voor de afwezigheid van toepassing is.

 • Salaris: Het salaris van de medewerker. Dit is opgebouwd uit de gewerkte uren, afwezigheid, toeslagen en correcties.

 • Kosten voor bedrijf: Een schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de gewerkte uren van de medewerker.

 • Status: De huidige status van de afwezigheidsaanvraag.

 • Contracttype: Het contracttype van de medewerker binnen Shiftbase.

 • Afdeling: De afdeling waar de afwezigheid plaatsvindt.

 • Aangemaakt: De datum van de afwezigheidsaanvraag.

 • Aangemaakt door: Door wie de afwezigheidsaanvraag is aangemaakt.

 • Bijgewerkt: De datum van de laatste wijziging.

 • Gewijzigd door: Door wie de laatste wijziging is uitgevoerd.

 • Gekeurd: De datum waarop de aanvraag is goedgekeurd.

 • Gekeurd door: Door wie de aanvraag is gekeurd.

 • Notitie: De eventuele notitie die is toegevoegd in de aanvraag.