Medewerkers wijzigen en verwijderen

Het beheren van je medewerkers in Shiftbase

Free_Basic_Premium Plan

Inhoud

Medewerker wijzigen

Medewerker inactief melden

Medewerkers activeren

Medewerker anonimiseren

Medewerker wijzigen

Om gegevens van een medewerker te wijzigen ga je naar het tabblad Medewerkers.
Hier zie je de lijst met medewerkers van de afdeling of vestiging. Rechtsboven via de  Afdelingsfilters kun je deze aanpassen.


Wanneer je op de naam van de medewerker klikt en kiest voor Wijzig kun je de gegevens van de medewerker aanpassen.

💡 Tip: Je kan ook zelf nieuwe velden aanmaken en toevoegen aan medewerkers, dit doe je met vrije velden.

Medewerker inactief melden

Om gegevens van een medewerker te verwijderen of wanneer een medewerker uit dienst gaat, kan je deze inactief maken. Wanneer je achter de medewerker op de zwarte punten klikt en vervolgens klikt op Deactiveer medewerker dan wordt de medewerker inactief gemaakt.

Door een einddatum in het contract van de medewerker op te nemen kan de medewerker automatisch inactief gemaakt worden wanneer deze datum bereikt wordt.

Medewerkers activeren

Inactieve medewerkers kun je terugvinden via de grijze knop Filters rechts bovenin het Medewerkers tabblad door de filter Oud-medewerkers aan te vinken. Deze inactieve medewerkers kan je te allen tijde weer activeren. Dit doe je door op de zwarte punten te klikken dat rechts naast de naam van de medewerker staat, vervolgens klik je op Activeer medewerker.

⚠️ Let op: Als de medewerker automatisch is gedeactiveerd ligt dit aan een einddatum in het contract die verstreken is. Een medewerker activeren zonder een nieuwe contract toe te voegen of zonder aanpassingen voor de huidige einddatum zal de volgende dag weer gedeactiveerd worden.

Als er een koppeling is met een Payroll, zal de einddatum vanuit de Payroll aangepast moeten worden.

Medewerker anonimiseren

⚠️ Let op: Alle persoonsgegevens die bij deze medewerker horen worden geanonimiseerd. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wanneer je een medewerker definitief wilt verwijderen kan dit door deze te anonimiseren. In het Medewerkers tabblad kan achter een inactieve medewerker op de zwarte punten geklikt worden en klik je vervolgens op Anonimiseer medewerker.

Als je op Anonimiseer medewerker klikt moet je ter bevestiging de naam van de medewerker invoeren en klikken op de Anonimiseer medewerker knop.