In- en uitklokbeheer

Instellingen voor in- en uitklokken

Basic_Premium Plan

Inhoud

Basis
Inkloktijd afronden

Uitkloktijd afronden

Kopieer starttijd van rooster

Kopieer eindtijd van rooster

Kloktijden goedkeuren

Breekdiensten afronden

Standaard klokdienst

Uitklokken na

Sta klokken toe zonder rooster

💡 Tip: Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het in- en uitklokken, is het belangrijk om alleen de in- en uitgeklokte diensten terug te zien in de urenregistratie. In deze situatie moet de instelling Kopieer het rooster naar de urenregistratie uitgeschakeld worden.

Basis

Inkloktijd afronden

Met deze instelling kan bepaald worden hoe de starttijd wordt geregistreerd. Hieronder zijn de verschillende opties uit de drop-down te zien met daarbij een voorbeeld.

⚠️ Let op: De voorbeelden zijn op basis van een tijdsinterval van 15 minuten.

 • Geen: De inklok tijden worden op de seconden geregistreerd.

 • Dichtstbijzijnd: Een medewerker klokt om 8:06 in, dan wordt een tijd van 8:00 geregistreerd. Klokt de medewerker in om 8:09, dan wordt een tijd van 8:15 geregistreerd.

 • Omhoog: Een medewerker klokt om 8:03 in, dan wordt een tijd van 8:15 geregistreerd. Klokt de medewerker in om 8:12, ook dan wordt een tijd van 8:15 geregistreerd.

 • Omlaag: Een medewerker klokt om 8:04 in, dan wordt een tijd van 8:00 geregistreerd. Klokt de medewerker in om 8:13, dan wordt nog steeds een tijd van 8:00 geregistreerd.

Uitkloktijd afronden

Met deze instelling kan bepaald worden hoe de eindtijd wordt geregistreerd. Hieronder zijn de verschillende opties uit de drop-down te zien met daarbij een voorbeeld.

⚠️ Let op: De voorbeelden zijn op basis van een tijdsinterval van 15 minuten.

 • Niet afronden: De uit-kloktijden worden op de seconden geregistreerd.

 • Dichtstbijzijnd: Een medewerker klokt om 17:06 uit, dan wordt een tijd van 17:00 geregistreerd. Klokt de medewerker uit om 17:09, dan wordt een tijd van 17:15 geregistreerd.

 • Omhoog: Een medewerker klokt om 17:04 uit, dan wordt een tijd van 17:15 geregistreerd. Klokt de medewerker uit om 17:10, ook dan wordt een tijd van 17:15 geregistreerd.

 • Omlaag: Een medewerker klokt om 17:05 uit, dan wordt een tijd van 17:00 geregistreerd. Klokt de medewerker uit om 17:13, dan wordt nog steeds een tijd van 17:00 geregistreerd.

Kopieer starttijd van rooster

⚠️ Let op: Deze instelling is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de klok-functie in Shiftbase.

Wanneer de inkloktijd binnen de ingestelde marge valt, dan wordt de starttijd overgenomen vanuit het werkrooster.

👀 Voorbeeld: Een medewerker moet volgens het rooster in 8:00 beginnen.
De in-klok-marge staat op 60 minuten ingesteld.
Wanneer de medewerker om 7:42 in-klokt, zal 8:00 als starttijd worden geregistreerd. Indien de medewerker om 8:03 in-klokt, wordt ook 8:03 als starttijd geregistreerd.

💡 Tip: Deze instelling kan worden gebruikt om te voorkomen dat medewerkers meer tijd registreren dan dat er is gewerkt.

Kopieer eindtijd van rooster

⚠️ Let op: Deze instelling is alleen van toepassing als je gebruik maakt van de klok-functie in Shiftbase.

Wanneer de uitkloktijd binnen de ingestelde marge valt, dan wordt de eindtijd overgenomen vanuit het werkrooster.

👀 Voorbeeld: Voorbeeld: Een medewerker moet volgens het rooster om 17:00 stoppen. De uit-klok marge staat op 30 minuten ingesteld.
Wanneer de medewerker om 17:15 uit-klokt, zal 17:00 als eindtijd worden geregistreerd. Indien de medewerker om 17:32 uit-klokt, wordt 17:32 als eindtijd geregistreerd.

Kloktijden goedkeuren

Door deze instelling aan te zetten worden alle geklokte uren automatisch goedgekeurd in de urenregistratie. Hieronder zijn de verschillende opties uit de dropdown uitgelicht.

 • Altijd: Alle geregistreerde uren worden altijd automatisch goedgekeurd.

 • Rooster-match: De geregistreerde uren worden automatisch goedgekeurd wanneer de geklokte tijden overeenkomen met de roostertijden.

 • Nooit: De geregistreerde uren worden niet automatisch goedgekeurd.

Geavanceerd

Wanneer je na het invoeren van deze instellingen rechtsboven klikt op Geavanceerde instellingen, zijn er nog een aantal instellingen zichtbaar. 🔎


Breekdiensten afronden

Een breekdienst bestaat uit 2 diensten waarbij de tijd tussen het eind van dienst A en het begin van dienst B minder dan een uur bedraagt.

⚠️ Let op: Bij een verschil van meer dan een uur worden de normale instellingen voor het afronden van start- en eindtijd gehanteerd.

Standaard klokdienst

Wanneer een inklok-actie niet overeenkomt met een ingeroosterde dienst, dan valt deze terug op de geselecteerde standaard klokdienst.

Uitklokken na

Er wordt automatisch uitgeklokt zodra de maximaal ingestelde werkduur is verstreken. Op dat moment wordt de eindtijd gelijk gezet met de starttijd. Daarnaast wordt er een e-mail gestuurd naar de medewerker die vergeten is uit te klokken. Gebruikersgroepen waar de berichtgeving voor staat ingesteld ontvangen hier ook bericht van. Zo kunnen de tijden handmatig aangepast worden.

Sta klokken toe zonder rooster

Standaard staat het vinkje aan, dit houdt in dat de medewerker ook mag klokken zonder rooster. Het is mogelijk om medewerkers alleen te laten klokken als zij ook daadwerkelijk zijn ingeroosterd.

💡 Tip: Hiermee voorkom je dat medewerkers in kunnen klokken als zij niet zijn ingeroosterd.