Ik ben mijn MFA-code kwijt, wat nu?

Ik ben mijn MFA-code kwijt, wat nu?

downloads.intercomcdn.comio29544988145e15bc9264849818c2a0dd6Free,+Starter+-+Premium-1
Voor medewerkers

Als je er bij het inloggen achter komt dat je geen toegang meer hebt tot jouw persoonlijke MFA-code is dat natuurlijk erg vervelend! Je kan in dit geval ook inloggen door gebruik te maken van de back-up procedure.

Om deze back-up procedure te starten klik je vanuit de MFA-pagina tijdens het inloggen op de link, Gebruik back-upcode/e-mail. Heb je geen back-up code of e-mail, of ben je deze kwijt? Neem dan contact op met je leidinggevende.

Voor beheerders

Mocht een medewerker geen toegang hebben tot de back-up code en ook geen back-up e-mail hebben ingesteld, dan kan je als beheerder de MFA voor deze medewerker (tijdelijk) uitschakelen.

Zodra je dit hebt gedaan, ga je naar het tabblad Medewerkers boven in. Hier klik je op de medewerker waarvan de MFA uitgezet moet worden. In het Overzicht zie je in de grijze balk bij Persoonsgegevens ook de rode knop met de tekst Multifactor authenticatie uitschakelen, klik hierop.⚠️ Let op: Dit kan alleen gedaan worden als de MFA niet is geforceerd voor alle medewerkers. Om dit uit te schakelen ga je naar Instellingen en klik je op Algemeen. Hier kan je het forceren MFA (tijdelijk) uit- en inschakelen voor alle gebruikers.


Heb je als beheerder geen toegang meer tot de MFA-code van het account? Neem dan telefonisch contact op met ons of bereik ons via mail of chat.

Wanneer je als beheerder geen toegang meer hebt tot je account zal er worden gevraagd om de volgende zaken:

  • Een kopie van het uittreksel van de KvK.
  • Een kopie van je identificatiebewijs met daarbij een selfie om duidelijk je identiteit te waarborgen.

Veilige kopie identiteitsbewijs

Wanneer een kopie van een identiteitsbewijs nodig is, help dan misbruik van jouw identiteitsgegevens te voorkomen. Je moet bijvoorbeeld jouw Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van jouw identiteitsbewijs maak je zo:

  • Maak in de kopie je Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.

  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.

  • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.

  • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.

downloads.intercomcdn.comio2977575910398110069cfb5f53beb3e1aHC+-+YouTube+Footer+EN
Heb je het antwoord gevonden?