Beschikbaarheidsregels

Stel automatische herinneringen in

Premium Plan

 


🖥 Naar Shiftbase


Vanuit Shiftbase kunnen er automatisch herinneringen worden verstuurd naar de medewerkers die hun beschikbaarheid nog niet hebben doorgegeven.

Medewerkers die wél hun beschikbaarheid hebben doorgegeven, kunnen deze nog wijzigen tot een aantal dagen voordat het betreffende rooster ingaat.
  • Sta wijzigingen toe tot: Hier stel je in tot wanneer er wijzigingen in de beschikbaarheid kunnen worden aangebracht.

  • Herinnering: Hier stel je in of je een herinnering wilt versturen naar een medewerker.

  • Verstuur herinnering: Hoeveel dagen voordat het weekrooster start, de beschikbaarheidsherinnering wordt verstuurd naar medewerkers.

  • Dagen per week: Het minimumaantal beschikbaarheidsdagen per week dat moet zijn doorgegeven door de medewerker.

  • Samenvatting: Hier wordt nog even kort samengevat wanneer de eerstvolgende herinnering wordt verstuurd.