Werktijden handmatig registreren

Handmatig gewerkte uren van medewerkers registreren

Free_Basic_Premium Plan

 


🖥 Ga naar Shiftbase


Om gewerkte uren handmatig te registreren ga je naar het tabblad Urenregistratie. Standaard zie je hier een overzicht van alle ingeroosterde diensten met de status Onbeslist. Onbesliste uren zijn te herkennen aan de drie grijze puntjes aan de rechterkant. Je kunt deze status aanpassen naar goed- of afgekeurd door op de puntjes te klikken.Nieuwe gewerkte uren kunnen worden toegevoegd op twee manieren.

  • Manier 1: Klik in het tabblad Urenregistratie rechtsboven op de groene knop + Gewerkte uren toevoegen. Er verschijnt een formulier waarin je de details kunt invullen.

  • Manier 2: In het tabblad Urenregistratie kan je achter de naam van een medewerker op de plus-knop klikken. Er verschijnt een formulier waarin je de details kunt invullen.


  • Datum: De datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Medewerker: De medewerkers waarvoor de uren moeten worden geregistreerd.

  • Afdeling: De afdeling waarbinnen de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Team: Het team waarbinnen de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Dienst: Het gewenste diensttype.

  • Starttijd & Eindtijd: De werktijden van de dienst.

  • Pauze: Duur van pauze in minuten.

  • Notitie: Een eventuele beschrijving van de dienst.

⚠️ Let op: Standaard worden de ingeroosterde diensten vanuit het werkrooster per dag gekopieerd naar de urenregistratie. Wil je dit niet? Dan kan je dit aanpassen in de urenregistratie-instellingen.