Rapportage: Verlofsaldo gedetailleerd

Inzicht in gedetailleerde data van verlofsaldo's

Basic_Premium Plan


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in de gedetailleerde data met betrekking tot de verlofsaldo's van medewerkers binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Verlofsaldo: Het specifieke verlofsaldo waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Groeperen op periode: Op welke wijze je de informatie gegroepeerd wilt hebben.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens hebt opgevraagd in de rapportage.

 • Saldo: Van welk verlofsaldo de verlofaanvraag is opgenomen.

 • Balanseenheid: Of het verlof wordt weergegeven in uren of in dagen.
 • Start: Het verlofsaldo op de datum van de aanvraag.

 • Opgebouwd: Het verlofsaldo dat is opgebouwd op de datum bij Periode.

 • Opgenomen: Het verlofsaldo dat is opgenomen op de datum bij Periode.

 • Correctie: De correctie die gedaan is op de aangegeven datum bij Periode.

 • Wachturen: Het aantal wachturen op de aangegeven datum bij Periode.

 • Eind: Het verlofsaldo na dat alle voorgaande saldi zijn meegerekend op de datum van de aanvraag.