Rapportage: Urenregistratie totalen

Inzicht in de totale urenregistratie


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in alle data van de urenregistratie binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode. In de rapportage worden de contracturen, gewerkte uren en gespecificeerde uren weergegeven.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Contracturen p/w: Het aantal contracturen van de medewerker per week binnen de geselecteerde periode.

 • Dagen: Het aantal gewerkte dagen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Diensten: Het aantal geregistreerde diensten van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Gewerkt: Het aantal goedgekeurde gewerkte uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Toeslag uren (betaald): Het aantal uur dat de medewerker extra betaald heeft gekregen door middel van een toeslag.

 • Totaal incl. toeslag: Het totaal van de gewerkte uren en de toeslaguren bij elkaar opgeteld.

 • Loonkosten: De loonkosten voor de medewerker, gebaseerd op de gewerkte uren. Hierbij wordt uitgegaan van het opgegeven uurloon van de medewerker.

 • Maaltijden: De incidenteel opgevoerde maaltijden.

 • Kilometers: De incidenteel gereden kilometers.

 • Kosten voor bedrijf: Een schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de ingeroosterde dienst.

 • Toeslagen "%": Alle gewerkte uren onder toeslag, deze zijn opgenomen onder de toeslag-instellingen.

Heb je het antwoord gevonden?