1. Help Center
 2. Rapportages
 3. Rooster vs. urenregistratie

Rapportage: Rooster vs. urenregistratie

Inzicht in de geroosterde uren tegenover de gewerkte uren


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage worden per afdeling de geplande uren tegenover de gewerkte uren gezet. Per dag en afdeling heb je inzicht in de uren en kostenspecificatie. Hoe kleiner dat verschil is, hoe beter het rooster aansluit op de daadwerkelijk gewerkte uren.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Dienst: De dienst(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Dag: De dagen binnen de geselecteerde periode, ook de dagen waar geen urenregistratie heeft plaatsgevonden of geen rooster voor is.

 • Urenregistratie: Het totaal goedgekeurde en geregistreerde uren van alle afdelingen.

 • Salaris: De totale salariskosten voor de gewerkte diensten van alle afdelingen.

 • Salaris kosten: Een schatting van totale kosten inclusief Cost of Company.

 • Rooster: Het totaal aantal geroosterde uren voor betreffende dag.

 • Rooster salaris: De salariskosten die gepland staan volgens het rooster die dag.

 • Rooster kosten: De totale kosten die gepland staan volgens het rooster die dag.

 • Gepland - Gewerkt: Het verschil tussen geplande uren en gewerkte uren per dag.

 • "Afdeling" gewerkt: De verwerkte uren in de urenregistratie voor deze afdeling.

 • "Afdeling" ingepland: De geplande uren op het rooster voor deze afdeling.

Heb je het antwoord gevonden?