1. Help Center
 2. Rapportages
 3. Rooster vs. urenregistratie

Rapportage: Rooster vs. urenregistratie

Inzicht in de geroosterde uren tegenover de gewerkte uren

Basic_Premium Plan


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage worden per afdeling de geplande uren tegenover de gewerkte uren gezet. Per dag en afdeling heb je inzicht in de uren en kostenspecificatie. Hoe kleiner dat verschil is, hoe beter het rooster aansluit op de daadwerkelijk gewerkte uren.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Dienst: De dienst(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Dag: De dagen binnen de geselecteerde periode, ook de dagen waar geen urenregistratie heeft plaatsgevonden of geen rooster voor is.

 • Budget uren: De gebudgetteerde uren.
 • Budget salaris: Het gebudgetteerde salaris.
 • Budget salariskosten: Het gebudgetteerde salaris inclusief de Kosten voor het bedrijf.
 • Ingeroosterde uren: De totaal ingeroosterde uren.
 • Gepland salaris: De salariskosten van de geroosterde uren.
 • Geplande salariskosten: De salariskosten inclusief kosten voor het bedrijf van de geroosterde uren.
 • Urenregistratie uren: Het totaal goedgekeurde geregistreerde uren.
 • Urenregistratie salaris: De salariskosten van de goedgekeurde geregistreerde uren.
 • Urenregistratie salariskosten: De salariskosten inclusief kosten voor het bedrijf van de goedgekeurde geregistreerde uren.
 • Gepland - Gewerkt: Het verschil tussen de geroosterde uren en de goedgekeurde urenregistraties. 
 • "Afdeling" gewerkt: De verwerkte uren in de urenregistratie voor deze afdeling.

 • "Afdeling" ingepland: De geplande uren op het rooster voor deze afdeling.