Rapportage: Medewerkers plus- en minuren

Inzicht in de plus/min-uren van medewerkers


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in de plus/min-uren van medewerkers binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode. Daarnaast heb je ook inzicht en alle verloftypes, uitgevoerde correcties, contracten en gewerkte uren.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Groeperen op periode: Op welke wijze je de informatie gegroepeerd wilt hebben.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Contracturen: Het aantal contracturen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Gewerkte uren: Het aantal goedgekeurde gewerkte uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Vakantie: Het aantal uren dat voor een vakantie is geregistreerd.

 • Ziek: Het aantal geregistreerde ziekte-uren.

 • Nationale feestdag: Het aantal geregistreerde uren onder het type nationale feestdag.

 • Bijzonder verlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type bijzonder verlof.

 • Zwangerschapsverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type zwangerschapsverlof.

 • Kortdurend zorgverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type kortdurend zorgverlof.

 • Langdurend zorgverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type langdurig zorgverlof.

 • Ouderschapsverlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type ouderschapsverlof.

 • Onbetaald verlof: Het aantal geregistreerde uren onder het type onbetaald verlof.

 • Plus-min-correctie: Totaal van de opgevoerde plus/min-correcties in de periode.

 • Plus-min-periode: Het aantal plus/min-uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode, inclusief uitgevoerde correcties. De getoonde waarde, is het verschil in saldo tussen de start- en einddatum van de geselecteerde periode.

 • Plus-min-uren aan het begin van periode: De stand van de plus/min-uren aan het begin van de geselecteerde periode.

 • Plus-min-uren aan het einde van periode: De stand van de plus/min-uren aan het einde van de geselecteerde periode.

 • Waarde plus-min uren einde periode: Totale waarde plus-min uren aan het einde van de opgegeven periode.
Heb je het antwoord gevonden?