Rapportage: Bezetting

Inzicht in de bezettingen


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in alle gemaakte bezettingen in je rooster.

Deze rapportage geeft elke bezetting weer en de mogelijke plekken die daarin nog open kunnen staan.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Dienst: De dienst(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Afdeling: De afdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Datum: De datum van de bezetting.

 • Dag: De dag van de bezetting.

 • Starttijd: Starttijd van de bezetting.

 • Eindtijd: Eindtijd van de bezetting.

 • Pauze: Hoeveel pauze de bezetting bevat.

 • Dienst: De naam van de bezetting.

 • Locatie: De locatie waar de bezetting plaatsvindt.

 • Afdeling: De afdeling waar de bezetting plaatsvindt.

 • Team: Het team waar de bezetting plaatsvindt.

 • Bezetting: Of het aantal van de bezetting op basis is van minimaal, maximaal of exact.

 • Aantallen: Het aangegeven aantal voor de bezetting.

 • Werkelijke bezetting: Het daadwerkelijke aantal van de bezetting.

 • Tijdsinstellingen: De tijdsinstellingen van de bezetting.

 • Dienst id: De door Shiftbase aangemaakte identificatie nummers.

 • Herhalende dienst: Of de bezetting herhalend is ingevoerd.

 • Beschrijving: De beschrijving van de bezetting.

 • Aangemaakt: De datum waarop de bezetting is aangemaakt.

 • Aangemaakt door: Door wie de bezetting is aangemaakt.

 • Bijgewerkt: De datum waarop de laatste wijziging aan de bezetting is aangebracht.

 • Gewijzigd door: Wie de laatste wijziging aan de bezetting heeft aangebracht.

Heb je het antwoord gevonden?