Mijn uren

Inzicht in je gewerkte uren


🖥 Ga naar Shiftbase


In het dashboard onder Mijn uren, kan je jouw gewerkte uren gemakkelijk inzien. Rechtsboven selecteer je de periode waarvan je jouw uren wilt bekijken. Als je dit hebt gedaan zie je in het overzicht alle urenregistraties onder elkaar staan.

Je hebt direct inzicht in hoeveel diensten je in totaal tijdens de geselecteerde periode hebt gewerkt, hoeveel uren die bedroegen en, als je hiervoor de juiste rechten hebt, hoeveel salaris daarmee samengaat.

⚠️ Let op: Als gewerkte uren nog niet zijn goedgekeurd door je leidinggevende, worden deze nog niet in de totalen meegerekend.


Gewerkte uren toevoegen

Als je als medewerker zelf jouw gewerkte uren moet toevoegen, dan kan je dit vanuit hetzelfde overzicht doen. Klik hiervoor aan de rechterkant van je scherm op de groene knop + Gewerkte uren toevoegen. Je komt in onderstaand scherm terecht.


  • Datum: De datum waarop de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Medewerker: De medewerkers waarvoor de uren moeten worden geregistreerd.

  • Afdeling: De afdeling waarbinnen de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Team: Het team waarbinnen de dienst heeft plaatsgevonden.

  • Dienst: Het gewenste diensttype.

  • Starttijd & Eindtijd: De werktijden van de dienst.

  • Pauze: Duur van pauze in minuten.

  • Notitie: Een eventuele beschrijving van de dienst.

Als je alle gegevens correct hebt ingevuld klik je op de groene knop Opslaan. Vervolgens kan jouw leidinggevende de gewerkte uren goed- of afkeuren. Dit zie je weer terug in het overzicht.

Heb je het antwoord gevonden?