Mijn afwezigheid

Inzicht en aanvraag van afwezigheden


🖥 Ga naar Shiftbase


Door in het dashboard naar het tabblad Afwezigheid te gaan, heb je inzicht in alle zaken rondom jouw afwezigheid als medewerker. Zo kan je zien wat je huidige verlofsaldo is, afwezigheid aanvragen en de status van oude aanvragen bekijken.

Afwezigheid aanvragen

Je kan gemakkelijk een nieuwe afwezigheid aanvragen door in het tabblad Mijn afwezigheid op de blauwe knop + Afwezigheid toevoegen te klikken.


Als je hierop hebt geklikt kom je in onderstaand scherm terecht.


  • Type: Als je hiervoor de juiste toegangsrechten hebt, kan je hier het type afwezigheid dat je aanvraagt selecteren. Standaard is dit Vakantie.

  • Periode: De gewenste periode van afwezigheid. In de tabel vind je vervolgens een overzicht van alle dagen binnen deze periode. 

    Per dag kan het aantal afwezige uren opgegeven worden, dit wordt standaard al vanuit het contract of het rooster ingevoerd. Wil je hier van afwijken, vul dan bij Uren het juiste aantal uren in. Voor een dagdeel vink je Dagdeel aan en stel de vanaf-tijd en het aantal uren handmatig in.

  • Notitie: Geeft de mogelijkheid om een omschrijving toe te voegen.

Als je alle gegevens hebt ingevuld kan je op de blauwe knop Opslaan klikken. Jouw aanvraag komt dan bij je leidinggevende terecht, die jouw aanvraag zal goed- of afkeuren. Dit kan je weer terugzien in jouw overzicht.