Rapportage: Urenregistratie gedetailleerd

Inzicht in de gedetailleerde data van de urenregistratie


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in alle gedetailleerde data van de urenregistratie binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode. In de rapportage komen o.a. contracturen, gewerkte uren en gespecificeerde uren naar voren. Daarnaast vind je ook de kloktijden, roostertijden en gespecificeerde uren kosten van de medewerkers terug.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Dienst: De dienst(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Status: De huidige status van de urenregistraties.

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Datum: De datum van de ingeroosterde dienst.

 • Dag: De dag van de ingeroosterde dienst.

 • Starttijd: De starttijd van de ingeroosterde dienst.

 • Ingeklokt om: De inklok-tijd van de medewerker, mits er gebruik wordt gemaakt van de klokfunctie.

 • Eindtijd: Eindtijd van de ingeroosterde dienst.

 • Uitgeklokt om: De uitklok-tijd van de medewerker, mits er gebruik wordt gemaakt van de klokfunctie.

 • Pauze: Opgenomen pauze volgens de urenregistratie.

 • Ingeklokt Pauze: De geklokte pauze-tijd.

 • Dienst: De naam van de dienst.

 • Vestiging: De vestiging waar de ingeroosterde dienst plaatsvindt.

 • Afdeling: De afdeling waar de ingeroosterde dienst plaatsvindt.

 • Team: Het team waar de ingeroosterde dienst plaatsvindt.

 • Contracttype: Het contracttype van de medewerker binnen Shiftbase.

 • Gewerkt: Het aantal gewerkte uren volgens de urenregistratie.

 • Toeslaguren (betaald): Het aantal uur dat de medewerker extra betaald heeft gekregen door middel van een toeslag.

 • Totaal incl. toeslag: Het totaal van de gewerkte uren en de toeslaguren bij elkaar opgeteld.

 • Maaltijden: De incidenteel opgevoerde maaltijden.

 • Kilometers: De incidenteel gereden kilometers.

 • Toeslagen "%": Alle gewerkte uren onder toeslag, deze zijn opgenomen onder de toeslag-instellingen.

 • Status: De huidige status van de urenregistraties.

 • Loonkosten: De loonkosten voor de medewerker, gebaseerd op de gewerkte uren. Hierbij wordt uitgegaan van het opgegeven uurloon van de medewerker.

 • Kosten voor bedrijf: Een schatting van de kosten voor het bedrijf, gebaseerd op de ingeroosterde dienst.

 • Contracturen p/w: Het aantal contracturen van de medewerker per week binnen de geselecteerde periode.

 • Rooster starttijd: De starttijd van de gewerkte dienst volgens het rooster.

 • Rooster eindtijd: De eindtijd van de gewerkte dienst volgens het rooster.

 • Rooster pauze: De pauze binnen de gewerkte dienst volgens het rooster.

 • Rooster totaal: De duur van de gewerkte dienst volgens het rooster.

 • Rooster verschil: Het verschil tussen de geroosterde uren ten opzichte van de gewerkte uren.

 • Notitie: De notitie die binnen de urenregistratie is toegevoegd.

 • Ingeklokt: Of er wel of niet is ingeklokt.

 • Geklokte pauzes: De pauze-tijd in minuten samen met de in- en uitklok-tijd.

 • Inklok IP: Het IP-adres waarop is ingeklokt.

 • Inklok type: Via welk apparaat er is ingeklokt.

 • Inklok geverifieerd door: Of de klok-actie geautoriseerd is.

 • Inklok breedtegraad: De door GPS bepaalde breedtegraad van de inklok-actie.

 • Inklok lengtegraad: De door GPS bepaalde lengtegraad van de inklok-actie.

 • Inklok nauwkeurigheid: De nauwkeurigheid van de GPS-bepaling bij het inklokken.

 • Uitklok IP: Het IP-adres waarop is uitgeklokt.

 • Uitklok type: Via welk apparaat er is uitgeklokt.

 • Uitklok geverifieerd door: Of de klok-actie geautoriseerd is.

 • Uitklok breedtegraad: De door GPS bepaalde breedtegraad van de uitklok-actie.

 • Uitklok lengtegraad: De door GPS bepaalde lengtegraad van de uitklok-actie.

 • Uitklok nauwkeurigheid: De nauwkeurigheid van de GPS-bepaling bij het uitklokken.

 • Aangemaakt: Wanneer de urenregistratie is aangemaakt.

 • Aangemaakt door: Door wie de dienst is opgevoerd in de urenregistratie.

 • Bijgewerkt: Wanneer de urenregistratie is bijgewerkt.

 • Gewijzigd door: Wie de laatste wijziging in de urenregistratie heeft aangebracht.

 • Gekeurd: Wanneer de urenregistratie is gekeurd.

 • Gekeurd door: Door wie de uren in de urenregistratie zijn gekeurd.

 • Urenregistratie-id: De automatisch toegekende id van de urenregistratie.

 • Rooster-id: De automatisch toegekende id van het rooster.

 • Dienst-id: De automatisch toegekende id van de dienst.

 • Team-id: De automatisch toegekende id van het team.

 • Afdeling-id: De automatisch toegekende id van de afdeling.

 • Vestiging-id: De automatisch toegekende id van de vestiging.

 • Toeslagkaart-id: De automatisch toegekende id van de toeslagkaart.

 • Contracttype-id: De automatisch toegekende id van het contracttype.

 • Uurloon: Het uurloon van de medewerker.

Heb je het antwoord gevonden?