Rapportage: Payroll

Inzicht in de verloningsdata


🖥 Ga naar Shiftbase


Met deze rapportage heb je inzicht in alle verloningsdata vanuit de urenregistratie binnen Shiftbase voor een bepaalde gewenste periode. Deze rapportage is samengesteld uit verschillende kolommen zoals gewerkte uren, uitkeren van overuren, vergoedingen en kosten die belangrijk zijn voor de verloning van je personeel.

Filters binnen de rapportage

 • Contracturen periode: Voor alle medewerkers met vaste contract uren.

 • Gewerkte uren periode: Voor alle medewerkers met nul uur contracten.

 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Kolommen: De kolommen die je wilt terugzien in de rapportage.
  Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, door op het veld te klikken komen twee velden genaamd Uitgezonderd en Geselecteerd tevoorschijn. De kolommen in het linker veld worden niet meegenomen in de rapportage, de kolommen in het rechter veld wel.

Kolommen

 • Gebruikers-id: De door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Personeelsnummer: Het personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: De naam van de medewerker.

 • Type: Onder welk contract type de medewerker gewerkt heeft.

 • Waarschuwing: Melding wanneer een medewerker twee types contracten heeft waarvan er uren worden opgevoerd in dezelfde periode.

 • Dagen: Het aantal contact dagen die de medewerker in de periode heeft. Start- en einddatum van het rekencontract van medewerker heeft hier invloed op.

 • Diensten: Aantal diensten dat er voor een medewerker zijn geregistreerd.

 • Maaltijden: De incidenteel opgevoerde maaltijden.

 • Kilometers: De incidenteel gereden kilometers.

 • Uitbetalen vakantie-uren (Uurloner): Het uitbetalen van het eerste/standaard type verlofsaldo voor de medewerker met een nul uren contract.
  (Mocht het zo zijn dat je gebruik maakt van meerdere verlofsaldo's dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

 • Uitbetalen vakantie-uren (Contracturen): Het uitbetalen van het eerste/standaard type verlofsaldo voor de medewerker met een vaste uren contract.
  (Mocht het zo zijn dat je gebruik maakt van meerdere verlofsaldo's dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

 • Gewerkt "%" (Contracturen): De uren gemaakt onder een ander toeslag percentage dan 100% voor medewerkers met vaste uren.
  (Mocht er gebruik gemaakt worden van meerdere percentages dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

 • Gewerkt "%" (Uurloner): De uren gemaakt, eventueel met variërende toeslag percentages, voor medewerkers met een nul-urencontracttype.
  (Mocht er gebruik gemaakt worden van meerdere percentages dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

 • Plus/min-correctie (Uurloner): De uren die worden uitbetaald in een opgevoerde plus/min-correctie met de actie Uitbetalen. Deze uren gaan van de plus/min-uren naar de verloning van de medewerker.
  (Dit is voor de medewerkers met een nul uren contracttype waar wel voor gekozen is om plus-min uren bij te houden.)

 • Plus/min-correctie (Contracturen): De uren die worden uitbetaald in een opgevoerde plus/min-correctie met de actie Uitbetalen. Deze uren gaan van de plus/min-uren naar de verloning van de medewerker.

 • Wachturen uit salaris: De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte. Deze uren worden verrekend met het salaris van de medewerker.

 • Wachturen uit vakantie-uren: De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte. Deze uren worden verrekend met het verlof saldo van de medewerker.
  (Mocht het zo zijn dat je gebruik maakt van meerdere verlofsaldo's dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

 • Vakantie (Uurloner): Het aantal uur dat een medewerker, met een nul uren contracttype, vakantie heeft in de periode.

 • Vakantie (Contracturen): Het aantal uur dat een medewerker, met een vaste uren contracttype, vakantie heeft in de periode.

 • Ziek (Uurloner): Het totaal aantal ziekte uren gemaakt door de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Ziek (Contracturen): Het totaal aantal ziekte uren gemaakt door de medewerker met een vaste uren contracttype.

 • Nationale feestdag (Uurloner)vHet aantal uur dat een medewerker toegekend heeft gekregen op de Nationale feestdag met een nul uren contracttype.

 • Nationale feestdag (Contracturen): Het aantal uur dat een medewerker toegekend heeft gekregen op de Nationale feestdag met een vaste uren contracttype.

 • Bijzonder verlof (Uurloner): Het aantal bijzonder verlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Bijzonder verlof (Contracturen): Het aantal bijzonder verlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een vaste uren contracttype.

 • Zwangerschapsverlof (Uurloner): Het aantal zwangerschapsverlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Zwangerschapsverlof (Contracturen): Het aantal zwangerschapsverlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een vaste uren contracttype.

 • Kortdurend zorgverlof (Uurloner): Het aantal kortdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Kortdurend zorgverlof (Contracturen): Het aantal kortdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een vaste uren contracttype.

 • Langdurend zorgverlof (Uurloner): Het aantal langdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Langdurend zorgverlof (Contracturen): Het aantal langdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een vast uren contracttype.

 • Ouderschapsverlof (Uurloner): Het aantal ouderschapsverlof uren voor de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Ouderschapsverlof (Contracturen): Het aantal ouderschapsverlof uren voor de medewerker met een vaste uren contracttype.

 • Onbetaald verlof (Uurloner): Het aantal onbetaalde verlof uren voor de medewerker met een nul uren contracttype.

 • Onbetaald verlof (Contracturen): Het aantal onbetaalde verlof uren voor de medewerker met een vaste uren contracttype.
  (Wanneer er gebruik wordt gemaakt van extra toegevoegde afwezigheidstypes dan zijn kolommen apart beschikbaar. Deze worden ook getoond met een kolom uurloner en een kolom contracturen.)

 • Vrije velden: Wanneer er vrije velden voor de urenregistratie zijn toegevoegd komen deze kolommen als laatste in deze rapportage voor.