Rapportage: Dagelijks periode overzicht

Inzicht in alle gegevens van een dagelijkse periode

Premium Plan

🖥 Open in Shiftbase

Met dit rapport heb je inzicht in gedetailleerde gegevens binnen Shiftbase van een dagperiode.
Het rapport bevat contracturen, gewerkte uren en gespecificeerde uren. Daarnaast vind je ook de kloktijden, medewerkergegevens, afwezigheidsgegevens en plus-min gegevens van de medewerkers.

Filters binnen de rapportage

 • Periode: De periode waarvan je de gegevens wilt opvragen.
 • Team: Het team (of de teams) waarvan je de gegevens wilt opvragen.
 • Medewerker: De specifieke medewerker waarvan je de gegevens wilt opvragen.
 • Contractafdeling: De contractafdeling(en) waarvan je de gegevens wilt opvragen.

⚠️ Let op: Met deze filter worden alleen medewerkers weergegeven die onder contract staan bij de geselecteerde contractafdeling(en).

 • Contracttype: Het contracttype waarvan je de gegevens wilt opvragen.

 • Kolommen: De kolommen die je in het rapport wilt zien. Standaard zijn deze allemaal geselecteerd, als je op het selectievakje voor de kolom klikt, worden ze uit het rapport verwijderd en niet getoond.

Kolommen

 • Gebruikers-id: Het door Shiftbase bepaalde id van de medewerker.

 • Voornaam: De voornaam van de medewerker.
 • Achternaam: De achternaam van de medewerker.
 • Geboortedatum: De geboortedatum van de medewerker.
 • Personeelsnr: Het personeelsnummer van de medewerker.
 • Contracttype: Het contracttype van de medewerker binnen Shiftbase.

 • Datum in dienst: De datum wanneer de medewerker in dienst kwam.
 • Startdatum: De startdatum van de medewerker op het contract in Shiftbase (dit hoeft niet hetzelfde te zijn als de datum in dienst, het is de datum vanaf wanneer je gegevens wilt registreren voor de medewerker).
 • Einddatum: De einddatum van de medewerker op het contract in Shiftbase.
 • Contracturen: Het aantal wekelijkse contracturen van de medewerker.

 • Gewerkte dagen: Het aantal goedgekeurde gewerkte dagen van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Gewerkte uren: Het aantal goedgekeurde gewerkte uren van de medewerker binnen de geselecteerde periode.

 • Dagen: Het aantal (contract)dagen van de medewerker binnen de aangevraagde periode.
 • Dienst: De naam van de dienst.
 • Starttijd: De starttijd van de dienst.
 • Ingeklokt om: De ingeklokte tijd van de medewerker.
 • Eindtijd: De eindtijd van de dienst.
 • Uitgeklokt om: De uitgeklokte tijd van de medewerker.
 • Pauze: De geregistreerde pauze in de urenregistratie van de medewerker.
 • Geklokte pauze: De geklokte pauze binnen de urenregistratie van de medewerker.
 • Locatie: De naam van de locatie waar de urenregistratie is geregistreerd.
 • Afdeling: De naam van de afdeling waar de urenregistratie is geregistreerd.
 • Team: De naam van het team waar de urenregistratie is geregistreerd.
 • Wachturen: Het aantal wachturen van de medewerker in de geselecteerde periode.
 • Normale tijd: Het aantal gewerkte uren zonder toeslag of overwerk.
 • Plus-min uren: Het aantal uren gewerkt dat valt onder het ingestelde overwerkbeleid.
 • Toeslaguren (betaald): Het aantal uren van de medewerker die met een toeslag worden uitbetaald.

👀 Voorbeeld: Medewerker werkt 2 uur op een zaterdag met 200% toeslag, dan krijgt de medewerker 2 extra uren uitbetaald.

 • Toeslaguren (tijd): Het aantal uren van de medewerker die met een toeslag in plus-uren wordt verwerkt.

👀 Voorbeeld: Medewerker werkt 2 uur op een zaterdag met 200% toeslag, dan krijgt de medewerker 2 extra uren als plus-uren.

 • Plus-min periode: Het aantal plus-min uren van de medewerker inclusief correcties binnen de geselecteerde periode. De getoonde waarde is het verschil tussen het begin en het einde van de geselecteerde periode.
 • Plus-min uren aan het begin van periode: Het aantal plus-min uren van de medewerker aan het begin van de geselecteerde periode.
 • Plus-min uren aan het einde van periode: Het aantal plus-min uren van de medewerker aan het einde van de geselecteerde periode.
 • Afwezigheid (gebaseerd op elk afwezigheidstype): Het aantal uren/dagen opgenomen per afwezigheidstype.

downloads.intercomcdn.comio3102564373de631bf49d894813c69755dHC+-+YouTube+Footer+NL