Plus/minuren-correctie

Correcties uitvoeren op de plus- en minuren


Er kan een correctie worden gedaan op de plus- en minuren van medewerkers. Je kan correcties aanbrengen door uren af of bij te boeken. Het is ook mogelijk om overuren mee te nemen in de verloning van de medewerker.Om een correctie uit te voeren ga je bij de gewenste medewerker naar het tabblad Plus-min uren. Vervolgens klik je rechtsboven in het veld Plus-min correcties op de groene knop + Correctie toevoegen.Datum:
De datum waarop de correctie moet plaatsvinden.

⚠️ Let op: Deze datum moet binnen het contract van de medewerker vallen dat plus- en minuren ondersteunt.

Saldo op datum: Hoogte van het plus/min-saldo op de geselecteerde datum.

Correctie: Het aantal uur dat toegevoegd of afgeboekt moet worden.

⚠️ Let op: Bij een negatieve correctie moet er een min-teken voor de saldowijziging worden geplaatst.

Actie:

  • Corrigeer plus-min uren: Deze optie voert de gewenste correctie uit.

  • Uitbetalen: Deze optie laat de correctie terugkomen in de verloning.
    Uitbetalingsdatum: De datum waarop de correctie moet worden uitbetaald.

  • Verplaatsen: Hiermee verplaats je het plus/min-saldo naar een verlofsaldo.

Notitie: Voeg hier een notitie toe als dat gewenst is. Wij raden aan dit te doen voor een beter overzicht van uitgevoerde correcties.

💡 Tip: Het is ook mogelijk om een correctie in bulk uit te voeren voor meerdere medewerkers. Klik hier voor meer informatie.

Heb je het antwoord gevonden?