Rapportage: Nmbrs

Data uitdraaien voor de verloning via Nmbrs


In deze rapportage komen alle verloningsgegevens naar voren die nodig zijn voor de verloning via Nmbrs.

Rapportage-filters

In de rapportage-filters kan er worden gekozen om nul-urencontracten en vaste contracten apart te verzenden. Zo kan je verschillende verloningsperiodes hanteren of bijvoorbeeld enkel de data van één contracttype doorsturen.

 • Contracturen periode: Voor alle medewerkers met vaste contracturen.

 • Gewerkte uren periode: Voor alle medewerkers met nul-uurcontracten.

Kolommen

 • Personeelsnummer: Personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: Naam van de medewerker.

 • Type: Gewerkte uren/Contract uren.

 • Warning: Melding wanneer een medewerker twee types contracten heeft waarvan er uren worden opgevoerd in dezelfde periode.

 • Dagen: Het aantal unieke dagen waarover urenregistratie is gedaan.

 • Diensten: Aantal diensten dat er voor een medewerker zijn geregistreerd.

 • Maaltijden: De incidenteel opgevoerde maaltijden.

 • Kilometers: De incidenteel gereden kilometers.

 • Uurloner "%": Toeslag voor nul uren contract medewerkers, de te verlonen toeslag uren.

 • Wachturen: De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte.

 • Contract uren ziek "%": Geregistreerde ziekte uren onder een vast contract.

 • Uurloner ziek "%": Geregistreerde ziekte uren onder een nul uren contract.

 • Uurloner vakantie: Geregistreerde vakantie uren onder een nul uren contract.

 • Onbetaald verlof: Aantal toegekende uren onbetaald verlof.

Heb je het antwoord gevonden?