Rapportage: Loket.nl

Data uitdraaien voor de verloning via Loket.nl


Wanneer er een koppeling is gemaakt met Loket.nl is er een nieuwe rapportage beschikbaar. Deze kan via Rapportages en links bovenin Koppelingen gevonden worden.

In de Loket.nl rapportage staan alle verloningsgegevens die nodig zijn voor het salarispakket.

Rapportage-filters

In de rapportage filter van Loket.nl kan er voor worden gekozen om nul uren contracten en vaste uren contract apart te verzenden. Zo kun je verschillende verloningsperiodes hanteren of een van de twee doorsturen.

 • Contract uren van: Voor alle medewerkers met vaste contract uren.

 • Gewerkte uren van: Voor alle medewerkers met nul uur contracten.

Kolommen

 • Personeelsnummer: Personeelsnummer van de medewerker.

 • Naam: Naam van de medewerker.

 • Type: Gewerkte uren/Contract uren.

 • Warning: Melding wanneer een medewerker twee types contracten heeft waarvan er uren worden opgevoerd in dezelfde periode.

 • Dagen: Het aantal unieke dagen waarover urenregistratie is gedaan.

 • Diensten: Aantal diensten dat er voor een medewerker zijn geregistreerd.

 • Maaltijden: De incidenteel opgevoerde maaltijden.

 • Kilometers: De incidenteel gereden kilometers.

 • Toeslag "%": Toeslag voor vaste contract medewerkers, de te verlonen toeslag uren.

 • Uurloner "%": Toeslag voor nul uren contract medewerkers, de te verlonen toeslag uren.

 • Contract uren Vakantie uren correctie: De uren die worden uitbetaald in een opgevoerde afwezigheid correctie met actie Uitbetalen. Deze uren gaan van vakantie uren naar de verloning van de medewerker.

 • Contract uren Plus min correctie: De uren die worden uitbetaald in een opgevoerde plus min correctie met actie Uitbetalen. Deze uren gaan van plus min uren naar de verloning van de medewerker.

 • Contract uren ziek "%": Geregistreerde ziekte uren onder een vast contract.

 • Uurloner Vakantie: Geregistreerde vakantie uren onder een nul uren contract.

 • Contract uren zwangerschapsverlof: Zwangerschapsverlof uren onder een vast contract.

 • Uurloner zwangerschapsverlof: Zwangerschapsverlof uren onder een nul uren contract.

Heb je het antwoord gevonden?