Bulkactie: Corrigeer plus-min uren

Correcties via een bulkactie uitvoeren op overuren


🖥 Ga naar Shiftbase


Met een bulkactie is het mogelijk om een actie uit te voeren voor meerdere medewerkers tegelijk. Dit doe je door in het tabblad Medewerkers de gewenste medewerkers te selecteren en linksboven op de groene knop Bulkacties te klikken.

Met de bulkactie Corrigeer plus-min uren is het mogelijk om in één keer een correctie uit te voeren op de plus/min-uren van meerdere medewerkers.


In het formulier vind je de volgende velden:

 • Datum: De datum waarop de correctie moet plaatsvinden.

⚠️ Let op: Deze datum moet binnen het contract van de medewerker vallen dat plus- en minuren ondersteunt.

 • Actie:
  Corrigeer plus-min uren: Deze optie voert de gewenste correctie uit.
  Uitbetalen: Deze optie laat de correctie terugkomen in de verloning.
  - Uitbetalingsdatum: De datum waarop de correctie moet worden uitbetaald.
  Verplaatsen: Hiermee verplaats je het plus/min-saldo naar een verlofsaldo.

 • Notitie: Voeg hier een notitie toe als dat gewenst is. Wij raden aan dit te doen voor een beter overzicht van uitgevoerde correcties.

Om het saldo aan te passen kies je één van de vier opties:

 • Corrigeer saldo met: Alle saldi worden met de ingevuld waarde aangepast.

 • Wijzig naar: Alle saldi worden naar de ingevuld waarde aangepast.

 • Verhoog het saldo naar: Alleen saldi lager dan de ingevulde waarde worden naar de ingevuld waarde verhoogt.

 • Verlaag het saldo naar: Alleen saldi hoger dan de ingevulde waarde worden naar de ingevuld waarde verlaagt.

Vul het waarde veld in naar aanleiding van de gekozen optie.
Klik hierna op herberekenen om een voorvertoning te krijgen van de wijzigingen.

Sla onderaan op met Wijzig om de wijzigingen toe te passen.

In het overzicht van de geselecteerde medewerkers kan de correctie handmatig worden ingevoerd in het veld Correctie. Hier zie je ook direct het nieuwe saldo.

⚠️ Let op: Bij een negatieve correctie moet er een min-teken voor de saldowijziging worden geplaatst.

Heb je het antwoord gevonden?