In de verlofsaldo gedetailleerd rapportage kun je per dag het verlof gedetailleerd en gemakkelijk terugvinden.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Verlofsaldo - Hier kun je één verlofsaldo specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling).
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Groeperen op periode - Hoe je de informatie gegroepeerd wilt hebben, hier heb je de opties: Dag, Week, Maand, Kwartaal, Jaar of Totaal.
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr - Personeelsnummer van de medewerker.


Naam - Naam van de medewerker.

Periode - De datum of data van de verlofaanvraag gebaseerd op de filter Groeperen op periode.

Saldo - Van welk verlofsaldo de aanvraag is opgenomen.


Start - Het verlofsaldo op de datum van de aanvraag.

Opgebouwd - Het verlofsaldo dat is opgebouwd op de datum bij Periode.

Opgenomen - Het verlofsaldo dat is opgenomen op de datum bij Periode.

Correctie - De correctie die gedaan is op de aangegeven datum bij Periode.

Wachturen - Mogelijke wachturen die zijn ingevoerd op de aangegeven datum bij Periode.

Eind - Het verlofsaldo na dat alle voorgaande saldi zijn meegerekend op de datum van de aanvraag.

Heeft u het antwoord gevonden?