Geeft weer hoeveel dagen, diensten en uren voor een medewerker stonden gepland. Hiernaast vind je hier ook diensten die in het rooster staan.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Dienst - De dienst (of meerdere diensten) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker.

Datum – Aangegeven welke dagen er diensten zijn voor de medewerker.

Dag – De dag van de week.

Starttijd – Starttijd van de dienst in het rooster.

Eindtijd – Eindtijd van de dienst in het rooster.

Pauze – Hoeveel pauze de dienst bevat.

Dienst – Naam van de dienst.

Vestiging – Onder welke vestiging de dienst van de medewerker valt.

Afdeling – Onder welke afdeling de dienst van de medewerker valt.

Team – Onder welk team de dienst gepland is.

Beschrijving – Beschrijving van de dienst.

Totaal – Het totaal aantal uren die voor de dienst staan.

Salaris – Het salaris voor deze medewerker met tot betrekking tot de dienst.

Kosten voor bedrijf – Een schatting van de kosten die het bedrijf aan de dienst kwijt is.

Aangemaakt – De datum wanneer de dienst is aangemaakt.

Aangemaakt door – Welke medewerker de dienst heeft aangemaakt.

Bijgewerkt – Datum van de laatste wijziging in de dienst.

Gewijzigd door – De medewerker die de laatste wijziging heeft doorgevoerd.

Rooster-id - Toegekend id vanuit het systeem aan het rooster.

Dienst-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de dienst.

Team-id - Toegekend id vanuit het systeem aan het team.

Afdeling-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de afdeling.

Vestiging-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de vestiging.

Toeslagkaart-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de toeslagkaart.

Heeft u het antwoord gevonden?