Het rooster geeft weer hoeveel dagen, diensten en uren er voor een medewerker staan ingepland.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Dienst - De dienst (of meerdere diensten) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Kolommen - Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-ID – Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker. Komt de naam van de medewerker hier meerdere keren in voor, dan heeft de medewerker ook onder andere afdeling(en) uren geroosterd.

Dagen – Aantal unieke dagen waarop uren staan gepland in het rooster.

Diensten – Aantal diensten die in het rooster staan.

Uren – Totaal aantal uren dat aan de hand van het rooster verwacht word.

Loonkosten – Loonkosten voor de medewerker aan de hand van zijn gedraaide uren. Gaat uit van het opgegeven uurloon van de medewerker.

Kosten voor bedrijf – Een schatting van de kosten voor het bedrijf aan de hand van de gedraaide uren van de werknemer. Standaard factor 1,350 kan worden aangegeven onder: Instellingen > Kosten voor bedrijf.

Toeslag uren (betaald) - De uit te betalen toeslag uren.

Totaal incl. toeslag - De geroosterde uren inclusief de toeslag uren.

Heeft u het antwoord gevonden?