Urenregistratie staan contract uren, gewerkte uren en gespecificeerde uren weergegeven.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Dienst - De dienst (of meerdere diensten) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling)
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Kolommen - Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers id – Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker.

Contract uren p/w – Het aantal vaste contract uren waarover een medewerker per week beschikt.

Dagen – Het aantal unieke dagen waarover urenregistratie is gedaan.

Diensten – Het aantal geregistreerde diensten die zijn verwerkt in de urenregistratie.

Gewerkt – Het totaal aantal uren die voor de medewerker zijn goedgekeurd in de urenregistratie.

Toeslag uren (betaald) – Het totaal aan geregistreerde toeslag uren verwerkt in de urenregistratie.

Totaal incl. toeslag – Het totaal aantal uren van zowel de gewerkte uren als de toeslag uren.

Loonkosten – Gezamenlijke loonkosten van de medewerker. Salaris inclusief alle toeslagen.

Maaltijden – De incidenteel opgevoerde maaltijden.

Kilometers – De incidenteel gereden kilometers.

Kosten voor bedrijf – COC, een schatting van de kosten voor de medewerker die het bedrijf kost in deze periode.

Toeslagen "%" - Alle uren gemaakt onder de toeslag, deze zijn opgenomen onder de toeslagen instellingen.

Heeft u het antwoord gevonden?