Gedetailleerd uren overzicht komen contract uren, gewerkte uren en gespecificeerde uren, maar ook de kloktijden, roostertijden en gespecificeerde uren kosten van de medewerkers in terug.

Filters

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Dienst - De dienst (of meerdere diensten) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling).
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Status - De mogelijkheid om te filteren op de status van een urenregistratie. Hier heb je de keuze uit: Alle statussen, Goedgekeurd, Afgekeurd en Onbeslist.
  • Kolommen - Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers id – Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker.

Datum – Datum van de geregistreerde dienst.

Dag - De dag van de week.

Starttijd – Starttijd van de dienst.

Ingeklokt om – Als medewerkers gebruik maken van het klokken staat hier de bijbehorende in kloktijd.

Eindtijd – Eindtijd van de dienst.

Uitgeklokt om – Uit kloktijd van de medewerker.

Pauze – De pauze opgenomen in de urenregistratie.

Ingeklokt Pauze – Geklokte pauze tijden.

Dienst – Afgekorte naam van de dienst.

Vestiging – Naam van de vestiging.

Afdeling – Naam van de afdeling.

Team – Naam van het team.

Contract type – Naam van het contract dat er van toepassing is.

Gewerkt – Het aantal gewerkte uren opgevoerd in de urenregistratie.

Toeslag uren (betaald) – Het aantal toeslag uren verwerkt in de urenregistratie.

Totaal incl. toeslag – De gewerkte uren inclusief de toeslag uren.

Maaltijden – De incidenteel opgevoerde maaltijden.

Kilometers – De incidenteel gereden kilometers.

Toeslagen "%" - Alle uren gemaakt onder de toeslag, deze zijn opgenomen onder de toeslagen instellingen.

Status - De status van de urenregistratie (goedgekeurd, onbeslist of afgekeurd).

Loonkosten – Gezamenlijke loonkosten van de medewerker. Salaris inclusief alle toeslagen.

Kosten voor bedrijf – COC, een schatting van de kosten voor de medewerker die het bedrijf kost in deze periode.

Contract uren p/w – Het aantal vaste contract uren waarover een medewerker per week beschikt.

Rooster starttijd – Starttijd van de gewerkte dienst.

Rooster eindtijd – Eindtijd van de gewerkte dienst.

Rooster pauze – Pauze in de geroosterde dienst.

Rooster totaal – Totaal aantal uren voor de geroosterde dienst.

Rooster verschil – Verschil tussen de geroosterde uren ten opzichte van de gewerkte uren. Staat hier bijvoorbeeld, -0,5 dan is er een half uur te weinig ingepland.

Notitie – Notitie die in de urenregistratie toegevoegd is.

Ingeklokt - Of er wel of niet is ingeklokt.

Geklokte pauzes – Tijd in minuten, in en uit kloktijd.

Inklok IP - Het IP adres waar is ingeklokt.

Inklok type - Waarmee is ingeklokt (desktop, mobiele app, klokterminal)

Inklok geverifieerd door - Of de klok actie geautoriseerd is.

Inklok breedtegraad - De door GPS bepaalde breedtegraad van de inklok actie.

Inklok lengtegraad - De door GPS bepaalde lengtegraad van de inklok actie.

Inklok nauwkeurigheid - De nauwkeurigheid van de GPS bepaling bij het inklokken.

Uitklok IP - Het IP adres waar is uitgeklokt.

Uitklok type - Waarmee is uitgeklokt (desktop, mobiele app, klokterminal)

Uitklok geverifieerd door - Of de klok actie geautoriseerd is.

Uitklok breedtegraad - De door GPS bepaalde breedtegraad van de uitklok actie.

Uitklok lengtegraad - De door GPS bepaalde lengtegraad van de uitklok actie.

Uitklok nauwkeurigheid - De nauwkeurigheid van de GPS bepaling bij het uitklokken.

Aangemaakt - Wanneer de urenregistratie is aangemaakt.

Aangemaakt door – Wie de dienst heeft opgevoerd in de urenregistratie zelf.

Bijgewerkt - Wanneer de urenregistratie is bijgewerkt.

Gewijzigd door – Aanpassingen in de urenregistratie. Door wie de uren in eerste instantie zijn toegevoegd of daarna nog zijn gewijzigd in de urenregistratie.

Gekeurd - Wanneer de urenregistratie is gekeurd.

Gekeurd door – Door wie de uren in de urenregistratie zijn gekeurd.

Urenregistratie-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de urenregistratie.

Rooster-id - Toegekend id vanuit het systeem aan het rooster.

Dienst-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de dienst.

Team-id - Toegekend id vanuit het systeem aan het team.

Afdeling-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de afdeling

Vestiging - Toegekend id vanuit het systeem aan de vestiging.

Toeslagkaart-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de toeslagkaart.

Contracttype-id - Toegekend id vanuit het systeem aan het contracttype.

Uurloon - Het uurloon van de medewerker.

Heeft u het antwoord gevonden?