Rooster vs urenregistratie geeft per afdeling de geplande uren tegen de gewerkte uren. Per dag de uren en kosten specificatie per afdeling. Hoe kleiner het verschil tussen de geplande uren en de gewerkte uren hoe beter het rooster aansluit op de feitelijk gewerkte uren.

Filters

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Dienst - De dienst (of meerdere diensten) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Kolommen - Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Dag – Iedere dag in de gevraagde periode, ook als hier geen urenregistratie of rooster voor is.

Urenregistratie – Het totaal goedgekeurde en geregistreerde uren van alle afdelingen.

Salaris – Totale kosten aan salaris voor gewerkte diensten van alle afdelingen.

Salaris kosten – Schatting van totale kosten inclusief Cost of Company.

Rooster – Het totaal aantal geroosterde uren voor die dag.

Rooster salaris – Het totaal aan salaris wat gepland staat voor het rooster die dag.

Rooster kosten – Het totaal aan kosten voor het bedrijf van het staande rooster die dag.

Gepland - Gewerkt - Het totale verschil tussen geplande uren en gewerkte uren per dag.

"Afdeling" gewerkt – De uren die verwerkt zijn in de urenregistratie voor de afdeling.

"Afdeling" ingepland – De uren die in het rooster staan voor de afdeling.

Heeft u het antwoord gevonden?