Hierin kun je de gewerkte uren, geroosterde diensten en omzet ten opzichte van de gemaakte personeelskosten bekijken.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling).
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Groeperen op periode - Hoe je de informatie gegroepeerd wilt hebben, hier heb je de opties: Dag, Week of Totaal.
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-id - Het door Shiftbase bepaalde gebruikers-id voor de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker. Komt de naam van de medewerker meerdere keren voor, dan heeft de medewerker ook onder andere afdeling(en) uren geregistreerd.

Personeelsnr - Dit personeelsnummer kan eventueel worden toegevoegd onder: Medewerkers > Medewerker selecteren > Wijzig medewerker.

Vestiging - Onder welke vestiging de medewerker staat.

Afdeling – Onder welke afdeling de medewerker in zijn contract valt. De medewerkers kunnen wel op meerdere afdelingen terugkomen, maar de afdeling in het contract is hierin leidend.

Contract type – Wat voor contract de medewerker heeft, dit is geen fysiek contract, maar het gaat hier om het "rekencontract" waar aan de hand het systeem zijn berekeningen doet.

Dagen – Het aantal contract dagen die de medewerker in de periode heeft. Start- en einddatum van zijn contract heeft hier invloed op.

Contract uren – Het aantal vaste contracturen die er voor een medewerker verwacht worden in de gevraagde periode. Bij een nul-uren contract zijn dit er 0.

Gewerkte dagen – Dit zijn het aantal unieke gewerkte dagen waarop uren zijn goedgekeurd in de urenregistratie.

Gewerkte uren - Hier zie je het aantal uren dat is goedgekeurd in de urenregistratie.

Toeslag uren (betaald) – Hier staan het aantal uren dat een medewerker extra met een toeslag heeft verkregen.

Voorbeeld: Medewerker heeft op zaterdag 2 uur gewerkt met een toeslagkaart 200%, dan zijn de toeslag uren (betaald) 2 uur voor deze medewerker die verloond zal worden.

Toeslag uren (tijd) – Het aantal uren dat de medewerker extra met de toeslag heeft verkregen. Voorbeeld: Op een zondag word er 6 uur gewerkt met een toeslagkaart tijd voor tijd van 150%, dan zijn de Toeslag uren (tijd) 3 uur voor deze medewerker.

Maaltijden – De incidenteel opgevoerde maaltijden.

Kilometers – De incidenteel gereden kilometers.

Wachturen – De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte. Wachturen berekening staan gedefinieerd in het contract van de medewerker. Er kan hier worden gekozen om wachturen van salaris of vakantie uren af te trekken.

Plus min correctie – Totaal van de plus min correcties opgevoerd in de periode.

Uit te betalen plus min uren – Totaal van de uit te betalen plus min uren van een medewerker. Deze uren zijn opgevoerd onder: Plus-min uren > + Voeg correctie toe > Actie Uitbetalen.

Plus min periode – Hierin staat het totaal van de plus min uren in de periode. Het verschil in uren die een medewerker op contract verwacht te werken en in de urenregistratie is opgevoerd, inclusief plus min uren en alle opgevoerde correcties in de plus min uren in de gevraagde periode.

Zo kan het een periode van 1-1-2017 t/m 31-12-2019 een overzicht krijgen, met de plus min uren op saldo op 31-12-2018.

Plus-min uren aan het begin van periode - De stand van de plus-min uren aan het begin van de geselecteerde periode.

Plus-min uren aan het einde van periode - De stand van de plus-min uren aan het einde van de geselecteerde periode.

Alle uit te betalen plus-min uren - De waarde van de huidige plus-min stand van de medewerker.

Plus min totaal vorige week – Hier vind je het totaal van de plus min uren van afgelopen week.

Plus min totaal – Het huidige totaal saldo van de plus min uren.

Vakantie - Het aantal uren dat voor een vakantie is geregistreerd.

Ziek - Het aantal uren dat voor ziek is geregistreerd.

Nationale feestdag – Het aantal uren dat voor een nationale feestdag is geregistreerd.

Bijzonder verlof – Het aantal uren dat voor bijzonder verlof is toegekend.

Zwangerschapsverlof – Het aantal uren dat voor zwangerschapsverlof is toegekend.

Kortdurend zorgverlof – Aantal toegekende uren kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof - Aantal toegekende uren langdurend zorgverlof.

Ouderschapsverlof – Aantal toegekende uren ouderschapsverlof.

Onbetaald verlof – Aantal toegekende uren onbetaald verlof.

Toeslag salaris – Het deel van het salaris dat met een toeslag is verkregen. Dit is al verrekend met het salaris.

Salaris – Opgebouwd uit, de gewerkte uren, afwezigheid, toeslagen en correcties.

Loonheffing – Hier kun je medewerkers zien welke loonheffing gebruiken.

"Vestigingen en afdelingen" – Gewerkte uren in de desbetreffende afdeling(en) toegespitst.

Heeft u het antwoord gevonden?