Afwezigheid type van medewerkers in een helder overzicht.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling).
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Afwezigheid optie - Hier kun je één afwezigheid optie specifiek selecteren om op te filteren.
  • Status - De status van de aanvraag waar je kan op filteren.
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-ID – Toegekend ID vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker.

Type – Het type geregistreerde afwezigheid.

Startdatum – Begin datum van de afwezigheid.

Einddatum – Eind datum van de afwezigheid.

Starttijd – De starttijd van de afwezigheid (bij een dagdeel).

Eindtijd – De eindtijd van de afwezigheid (bij een dagdeel).

Dagdeel – Het aantal dagdelen van de afwezigheid aangevraagd.

Dagen – Het aantal dagen dat er afwezigheid is geregistreerd.

Wachturen – De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte. Wachturen berekening staan gedefinieerd in het contract van de medewerker. Er kan hier worden gekozen om wachturen van salaris of vakantie uren af te trekken.

Uren - Het totaal aantal uur afwezigheid.

Totaal - Het totaal aantal uur afwezigheid minus de wachturen.

Toeslag – Welke toeslag voor de afwezigheid van toepassing is.

Salaris – Salaris.

Kosten voor bedrijf – Indicatie van de kosten van de werknemer voor het bedrijf.

Status – Status van de afwezigheid aanvraag. Goedgekeurd/Afgekeurd/Onbeslist.

Contract type – Type contract die van toepassing is.

Afdeling – Onder welke afdeling de afwezigheid viel.

Aangemaakt – Datum van de afwezigheidsaanvraag.

Aangemaakt door – Wie de afwezigheid heeft aangevraagd.

Bijgewerkt – Datum van de laatste wijziging.

Gewijzigd door – Wie de laatste wijziging heeft bewerkstelligd.

Gekeurd – Datum waarop de aanvraag is goedgekeurd.

Gekeurd door – Door wie de aanvraag is goedgekeurd.

Notitie – Notitie toegevoegd in de afwezigheidsaanvraag.

Heeft u het antwoord gevonden?