Payroll word gebruikt voor verloning en de uren gespecificeerde werktijden die in de uren registratie zijn verwerkt. Deze rapportage is samengesteld met allerlei kolommen variërend van gewerkte uren, uitkeren van overuren en eventuele vergoedingen en kosten die belangrijk zijn voor de verloning van je personeel.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Contract uren periode - Voor alle medewerkers met vaste contract uren.
  • Gewerkte uren periode - Voor alle medewerkers met nul uur contracten.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling).
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikersnaam-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Naam - De naam van de medewerker.

Type – Onder welk contract type de medewerker gewerkt heeft.

Waarschuwing - Melding wanneer een medewerker twee types contracten heeft waarvan er uren worden opgevoerd in dezelfde periode.

Dagen – Het aantal contact dagen die de medewerker in de periode heeft. Start- en einddatum van het rekencontract van medewerker heeft hier invloed op.

Diensten – Aantal diensten dat er voor een medewerker zijn geregistreerd.

Maaltijden – De incidenteel opgevoerde maaltijden.

Kilometers – De incidenteel gereden kilometers.

Uitbetalen vakantie-uren (Uurloner): Het uitbetalen van het eerste/standaard type verlofsaldo voor de medewerker met een nul uren contract.

(Mocht het zo zijn dat je gebruik maakt van meerdere verlofsaldo's dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

Uitbetalen vakantie-uren (Contracturen): Het uitbetalen van het eerste/standaard type verlofsaldo voor de medewerker met een vaste uren contract.

(Mocht het zo zijn dat je gebruik maakt van meerdere verlofsaldo's dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

Gewerkt "%" (Contracturen) – De uren gemaakt onder een ander toeslag percentage dan 100% voor medewerkers met vaste uren.

(Mocht er gebruik gemaakt worden van meerdere percentages dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

Gewerkt "%" (Uurloner) – De uren gemaakt, eventueel met variërende toeslag percentages, voor medewerkers met een nul uren contract type.

(Mocht er gebruik gemaakt worden van meerdere percentages dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

Plus min correctie (Uurloner) – De uren die worden uitbetaald in een opgevoerde plus min correctie met de actie Uitbetalen. Deze uren gaan van de plus min uren naar de verloning van de medewerker.

(Dit is voor de medewerkers met een nul uren contract type waar wel voor gekozen is om plus-min uren bij te houden.)

Plus min correctie (Contracturen) – De uren die worden uitbetaald in een opgevoerde plus min correctie met actie Uitbetalen. Deze uren gaan van de plus min uren naar de verloning van de medewerker. Een uitbetaling van de plus min uren zal in de Payroll van bijvoorbeeld: -40 betekenen dat er dus, 40 uur van de plus min uren gaan naar uitbetaling van 40 uur voor de medewerker.

Wachturen uit salaris – De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte. Deze uren worden verrekend met het salaris van de medewerker.

Wachturen uit vakantie-uren – De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte. Deze uren worden verrekend met het verlof saldo van de medewerker.

(Mocht het zo zijn dat je gebruik maakt van meerdere verlofsaldo's dan zijn deze kolommen apart beschikbaar.)

Vakantie (Uurloner) – Het aantal uur dat een medewerker, met een nul uren contract type, vakantie heeft in de periode.

Vakantie (Contracturen) – Het aantal uur dat een medewerker, met een vaste uren contract type, vakantie heeft in de periode.

Ziek (Uurloner) – Het totaal aantal ziekte uren gemaakt door de medewerker met een nul uren contract type.

Ziek (Contracturen) – Het totaal aantal ziekte uren gemaakt door de medewerker met een vaste uren contract type.

Nationale feestdag (Uurloner) – Het aantal uur dat een medewerker toegekend heeft gekregen op de Nationale feestdag met een nul uren contract type.

Nationale feestdag (Contracturen) – Het aantal uur dat een medewerker toegekend heeft gekregen op de Nationale feestdag met een vaste uren contract type.

Bijzonder verlof (Uurloner) – Het aantal bijzonder verlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een nul uren contract type.

Bijzonder verlof (Contracturen) – Het aantal bijzonder verlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een vaste uren contract type.

Zwangerschapsverlof (Uurloner) – Het aantal zwangerschapsverlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een nul uren contract type.

Zwangerschapsverlof (Contracturen) – Het aantal zwangerschapsverlof uren dat is geregistreerd voor de medewerker met een vaste uren contract type.

Kortdurend zorgverlof (Uurloner) – Het aantal kortdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een nul uren contract type.

Kortdurend zorgverlof (Contracturen) – Het aantal kortdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een vaste uren contract type.

Langdurend zorgverlof (Uurloner) – Het aantal langdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een nul uren contract type.

Langdurend zorgverlof (Contracturen) – Het aantal langdurend zorgverlof uren voor de medewerker met een vast uren contract type.

Ouderschapsverlof (Uurloner) – Het aantal ouderschapsverlof uren voor de medewerker met een nul uren contract type.

Ouderschapsverlof (Contracturen) – Het aantal ouderschapsverlof uren voor de medewerker met een vaste uren contract type.

Onbetaald verlof (Uurloner) – Het aantal onbetaalde verlof uren voor de medewerker met een nul uren contract type.

Onbetaald verlof (Contracturen) – Het aantal onbetaalde verlof uren voor de medewerker met een vaste uren contract type.

(Wanneer er gebruik wordt gemaakt van extra toegevoegde afwezigheidstypes dan zijn kolommen apart beschikbaar. Deze worden ook getoond met een kolom uurloner en een kolom contracturen.)

Vrije velden: Wanneer er vrije velden voor de urenregistratie zijn toegevoegd komen deze kolommen als laatste in deze rapportage voor.

Heeft u het antwoord gevonden?