Omzet rapportage geeft de omzet weer verwerkt in het dagboek, verwachting en uitgaven personeel per afdeling.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Afdeling - De afdeling (of meerdere afdelingen) waar je op wilt filteren.
  • Groeperen op locatie - Hoe je de informatie gegroepeerd wilt hebben. Hier heb je de volgende opties: Team, Afdeling, Locatie of Totaal.
  • Groeperen op periode - Hoe je de informatie gegroepeerd wilt hebben, hier heb je de opties: Dag, Week, Maand, Kwartaal, Jaar of Totaal.
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Periode – Geselecteerde periode (dag/week/maand/kwartaal/jaar/totaal) per afdeling gespitst.

Vestiging – Vestigingsnaam.

Vestiging-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de vestiging

Afdeling – Afdelingsnaam.

Afdeling-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de afdeling.

Vakantie - Het aantal uren opgenomen vakantie in de geselecteerde periode.

Ziek - Het aantal uren geregistreerde ziekte in de geselecteerde periode.

Nationale feestdag - Het aantal uren opgenomen onder het type nationale feestdag in de geselecteerde periode.

Bijzonder verlof - Het aantal uren opgenomen onder het type bijzonder verlof in de geselecteerde periode.

Zwangerschapsverlof - Het aantal uren opgenomen onder het type zwangerschapsverlof in de geselecteerde periode.

Kortdurend zorgverlof - Het aantal uren opgenomen onder het type kortdurend zorgverlof in de geselecteerde periode.

Langdurend zorgverlof - Het aantal uren opgenomen onder het type langdurig zorgverlof in de geselecteerde periode.

Ouderschapsverlof - Het aantal uren opgenomen onder het type ouderschapsverlof in de geselecteerde periode.

Onbetaald verlof - Het aantal uren opgenomen onder het type onbetaald verlof in de geselecteerde periode.

Handmatig toegevoegde afwezigheidstypes - Extra afwezigheidstypes aangemaakt door de gebruiker. Hier zie je de aantal uren opgenomen onder deze types onder afzonderlijke kolommen.

Budget salaris - Het in het rooster opgegeven budget op basis van salaris voor de geselecteerde periode.

Budget tijd - Het in het rooster opgegeven budget op basis van tijd voor de geselecteerde periode.

Omzet – Omzet opgevoerd in het dagboek.

Verwachte omzet – In het rooster tabblad opgevoerde Forecast omzet.

Uitgaven – Uitgaven opgevoerd in het dagboek.

Uitbetalen - Totaal uit te betalen gewerkte uren inclusief toeslagen.

Loonkosten – Totale loonkosten van alle loon types te samen inclusief afwezigheden. De afwezigheid wordt qua kosten geboekt op contract afdeling die bij de medewerker is opgenomen in het contract.

Medewerkers kunnen op meerdere afdelingen terugkomen, maar qua afwezigheid kosten enkel op de contract afdeling geboekt worden.

Salaris incl. Coc – Loonkosten op bedrijfsniveau. Schatting van wat het bedrijf kwijt is aan totale loonkosten.

Kosten voor bedrijf – Een schatting van de kosten voor het bedrijf aan de hand van de gedraaide uren.

Gewerkte uren – Totaal van de gewerkte opgevoerde uren.

Uren afwezig – Totaal van de afwezigheid in uren.

Contract uren - Het aantal contract uren per afdeling voor de geselecteerde periode.

Percentage afwezig – Het percentage afwezigheidsuren ten opzichten van contract uren.

Omzet per uur – De omzet gedeeld door het aantal gewerkte uren.

Salaris – Het salaris gedeeld door het aantal gewerkte uren.

Percentage van omzet – Percentage salaris ten opzichte van de omzet.

Percentage van COC – Percentage cost of company ten opzichten van de omzet.

Heeft u het antwoord gevonden?