(Oud-)Medewerkers (in)actieve medewerkers en NAW gegevens.

Filters

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling)
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Kolommen - Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Vestiging – Onder welke vestiging de medewerker staat.

Afdeling – Onder welke afdeling de medewerker in zijn contract is ondergebracht, de medewerkers kunnen wel op meerdere afdelingen terugkomen, maar het contract is hierin leidend.

Voornaam – Voornaam medewerker.

Tussenvoegsel – Tussenvoegsel.

Achternaam – Achternaam.

E-mail – E-mail adres.

Adres – Post adres.

Postcode – Postcode.

Stad – Stad.

Datum in dienst – Datum waarop de medewerker begon bij het bedrijf.

Startdatum – Startdatum van het rekencontract.

Einddatum – Einddatum van het rekencontract, leeg bij contract voor onbepaalde tijd.

Geboortedatum – Geboortedatum.

Geboorteplaats - Geboorteplaats

Nationaliteit – Nationaliteit van de medewerker.

BSN – Burger Service Nummer.

Bankrekening – Bankrekeningnummer.

Telefoon – Vaste telefoon nummer.

Mobiel – Mobiel nummer.

Noodnummer – Te bereiken voor noodgevallen.

Functie – Functie omschrijving van de medewerker.

Contract type – Type contract die bij de medewerker word gehanteerd.

Uurloon – Uurloon.

Contract uren – Aantal vaste contract uren per week.

Laatste login – Datum waarop de laatste login heeft plaatsgevonden. Deze datum zegt niets over het laatste bezoek van de medewerker aan de site doordat de sessie cookies niet verlopen.

Logins - Het totaal aantal keer dat er via de website is ingelogd.

Saldo vakantie-uren – De huidige vakantie-uren van de medewerker.

Vakantie-uren tot eind 2020 - De huidige verwachte verlof stand van eind dit jaar.

Aangemaakt door - Wie de medewerker heeft aangemaakt.

Gewijzigd door - Wie de gegevens van de medewerker voor het laatst heeft gewijzigd.

Notities – Notities die zijn meegegeven aan de medewerker.

Heeft u het antwoord gevonden?