Van vrijwel alle gegevens zijn rapportages uit te draaien.

Je komt bij de rapportages door op Rapportages in het hoofdmenu te klikken.
Vervolgens zie je aan de linkerkant in het sub-menu alle beschikbare rapportages.

Per rapportage kunnen filters ingesteld worden.
Welke filters dit zijn, is afhankelijk van de rapportage.

Hieronder zal ik de meest voorkomende filters en de werking benoemen.

  • Periode: De start en eind datum waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team: Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker: Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen: De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling)
  • Contract type: Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Verloning gegevens
Alle gegevens die nodig zijn voor de verloning van de medewerkers zijn terug te vinden in de rapportage Periode overzicht en Payroll rapportage.

In de rapportage filter van Nmbrs en Loket.nl kan er voor worden gekozen om voor nul uur contracten en vaste contract uren apart te verzenden.

  • Contract uren van, voor alle medewerkers met vaste contract uren.
  • Gewerkte uren van, voor alle medewerkers met nul uur contracten.

Gegevens exporteren
Alle gegevens kunnen via de optie Formaat geëxporteerd worden naar Excel of CSV formaat.

Met de rapportages krijg je in een helder overzicht de urenregistratie van jouw bedrijf. Via de payroll rapportage kun je direct de loonadministratie aansturen en met krachtige koppelingen zoals Nmbrs en Loket kan je met een druk op de knop de uren opvoeren. Zo geven de rapportages inzicht in de geroosterde uren door deze af te zetten tegen de gewerkte uren voor een betere planning. Afwezigheidsregistratie is een belangrijk onderdeel in ons systeem, beknopt alles onder elkaar. Of je nu inzicht in de plus- en min uren van je personeelsbestand wilt krijgen of de omzet per periode wilt inzien; met onze krachtige rapportages krijg je direct een helder inzicht in al je personeelsplanning, urenregistratie en personeelsadministratie.

Beschikbare rapportages
Hier vind je een overzicht van alle beschikbare rapportages binnen het systeem.

Dashboard rapportage: vind je een beknopt overzicht van de gewerkte uren, afwezigheidspercentage, omzet & kosten en de gewerkte vs. de geroosterde uren.

Periode overzicht: geeft een volledig overzicht van medewerkers, contracten, uren afwezigheden en andere registraties.

Rooster totalen: geeft aan hoeveel dagen, diensten en uren per medewerker stonden gepland.

Gedetailleerd rooster overzicht: geeft per dag en medewerker aan welke uren er zijn ingeroosterd.

Urenregistratie totalen: staan contract uren, gewerkten uren en gespecificeerde uren weergegeven.

Urenregistratie gedetailleerd: komen ook de kloktijden, roostertijden en gespecificeerde uren kosten van de medewerkers in terug.

Urenregistratie gesloten: laat de dagen zien welke open of gesloten zijn per vestiging.

Dagboek: aantekeningen per dag, per afdeling onder elkaar.

Rooster vs urenregistratie: geeft per afdeling de geroosterde uren tegen gewerkte uren weer. Per dag de uren en kosten specificatie per afdeling. Hoe kleiner het verschil tussen de geplande uren en gewerkte uren geeft een nauw sluitend rooster aan.

Actieve medewerkers: geeft een overzicht van de in de opgegeven periode actieve medewerkers.

Oud-medewerkers: geeft een overzicht van de in de opgegeven periode oud-medewerkers.

Medewerkers beschikbaarheid: laat de beschikbaarheid of juist onbeschikbaarheid uit de roosters zien met eventueel opgenomen notities.

Medewerker plus-min: kun je de overuren en min-uren van medewerkers en alle type verloven, correcties, contract type en gewerkte uren inzien.

Verlofsaldo totalen: Hier vind je de totale verlofsaldo's op de aangevraagde datum per medewerker.

Verlofsaldo gedetailleerd: Een gedetailleerde rapportage over de verlofsaldo's per medewerker in de geselecteerde periode

Aanvragen: De verschillende afwezigheden in de geselecteerde periode.

Omzet: rapportage geeft de omzet weer opgevoerd in het dagboek, verwachting en uitgaven van het personeel per afdeling.

Payroll: wordt gebruikt voor verloning en de uren uit gespecificeerde werktijden die in de urenregistratie zijn opgenomen.

Rapportages van koppelingen

Nmbrs: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Nmbrs salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Loket: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Loket salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Connexie: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Connexie salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Datev: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Datev salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Easylon: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Easylon salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Employes: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Employes salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Exact: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het Exact salarispakket om de medewerkers te verlonen.

e-UUR: geeft alle verloningsgegevens die nodig zijn in het e-UUR salarispakket om de medewerkers te verlonen.

Heeft u het antwoord gevonden?