Plus min uren kun je de overuren of min uren van medewerkers inzien en alle type verlof, correctie, contract en gewerkte uren inzien.

Filters

De filters die je kunt instellen bij deze rapportage.

  • Periode - De periode waarin je de gegevens wilt opvragen.
  • Team - Het team (of meerdere teams) waar je op wilt filteren.
  • Medewerker - Hier kun je één medewerker specifiek selecteren om op te filteren.
  • Contractafdelingen - De contractafdeling (of afdelingen) waarop je wilt filteren. (Let op! Dit is niet hetzelfde als Team, medewerkers kunnen in meerdere teams over verschillende afdelingen voor komen. Medewerkers hebben wel altijd maar één contractafdeling).
  • Contract type - Het contract type waarop je wilt filteren (standaard zijn dit de opties vaste uren of nul uren).
  • Groeperen op periode - Hoe je de informatie gegroepeerd wilt hebben, hier heb je de opties: Dag, Week of Totaal.
  • Kolommen: Hier kun je de kolommen selecteren die jij wilt inzien in je rapportage. Deze zijn standaard allemaal geselecteerd, door op de filter te klikken zie je twee kolommen Uitgezonderd en Geselecteerd. Wat in de linker kolom (Uitgezonderd) staat wordt niet meegenomen in je rapportage. Wat in de rechter kolom (Geselecteerd) staat wordt wel meegenomen in je rapportage.

Kolommen

Gebruikers-id - Toegekend id vanuit het systeem aan de medewerker.

Naam – Naam van de medewerker.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.

Contract uren – Het aantal vaste contracturen die er voor een medewerker verwacht worden in de gevraagde periode. Bij een nul-uren contract zijn dit er 0.

Gewerkte uren – Gewerkte uren die zijn meegenomen in de registratie.

Vakantie – Vakantie uren.

Ziek – Ziekte uren.

Nationale feestdag – Afwezigheid uren opgevoerd onder nationale feestdag.

Bijzonder verlof – Afwezigheid uren opgevoerd onder bijzonder verlof.

Zwangerschapsverlof - Afwezigheid uren opgevoerd onder zwangerschapsverlof.

Kortdurend zorgverlof - Afwezigheid uren opgevoerd onder kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof - Afwezigheid uren opgevoerd onder langdurend zorgverlof.

Ouderschapsverlof - Afwezigheid uren opgevoerd onder onder ouderschapsverlof.

Onbetaald verlof - Afwezigheid uren opgevoerd onder onbetaald verlof.

Plus-min correctie – Correctie in de plus min uren. Deze uren kunnen ook worden uitbetaald.

Plus-min periode - De opgebouwde plus-min in de geselecteerde periode.

Plus min uren aan het begin van periode – Een totaal van de plus min uren op de eerste ingevoerde datum.

Plus min uren aan het einde van periode - Een totaal van de plus min uren op de laatste ingevoerde datum.

Alle uit te betalen plus-min uren - De totale kosten van de huidige plus-min standen.

Uitbetalen alle vakantie-uren - De totale kosten van de huidige vakantie uren.

Heeft u het antwoord gevonden?