In de Nmbrs rapportage staan alle verloningsgegevens die nodig zijn voor het salarispakket.

In de rapportage filter van Nmbrs kan er voor worden gekozen om nul uren contracten en vaste uren contracten apart te verzenden. Zo kun je verschillende verloningsperiodes hanteren of een van de twee doorsturen.

  • Contract uren periode: Voor alle medewerkers met vaste contract uren.
  • Gewerkte uren periode: Voor alle medewerkers met nul uur contracten.

Personeelsnr – Personeelsnummer van de medewerker.


Naam – Naam van de medewerker.


Type – Gewerkte uren/Contract uren.


Warning - Melding wanneer een medewerker twee types contracten heeft waarvan er uren worden opgevoerd in dezelfde periode.


Dagen – Het aantal unieke dagen waarover urenregistratie is gedaan.


Diensten – Aantal diensten dat er voor een medewerker zijn geregistreerd.


Maaltijden – De incidenteel opgevoerde maaltijden.


Kilometers – De incidenteel gereden kilometers.


Uurloner "%" – Toeslag voor nul uren contract medewerkers, de te verlonen toeslag uren.


Wachturen – De wachturen voor de rekening van een medewerker tijdens ziekte.


Contract uren ziek "%" – Geregistreerde ziekte uren onder een vast contract.


Uurloner ziek "%" – Geregistreerde ziekte uren onder een nul uren contract.


Uurloner vakantie – Geregistreerde vakantie uren onder een nul uren contract.


Onbetaald verlof – Aantal toegekende uren onbetaald verlof.

Heeft u het antwoord gevonden?